• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 183
  Bugün Toplam : 16
  Genel Toplam : 395939

Moğol Dönemi Fars Şiirinde (Edebiyatında ) Kullanılan Bazı Türkçe-Moğolca Terimler
(Some Turkish-Mongolian Terms Used in Mongolıan Period Persian Poetry (Literature) )

Yazar : Özkan DAYI    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 63
Sayfa : 485-498


Özet
Cengiz Han’ın Horasan ve İran coğrafyasına yönelişi ile Moğol hâkimiyet döneminin bu bölgede başladığını söyleyebiliriz. Şüphesiz ki Moğolların Ön Asya coğrafyasına gelişi, sadece askeri sonuçlar ortaya çıkarmamıştır. Moğol hâkimiyeti 1231-1339 yılları arasında özellikle İran coğrafyasına derin izler bırakmıştır. Bu izleri kültürel açıdan dönemin edebiyatında takip etmek de mümkündür. Bu işgal döneminin iktisadi, sosyal ve kültürel etkileri de olmuştur. Özellikle Moğol hâkimiyetinin kültürel alandaki yansımalarını dönemin Fars şiirine etkileri ile görebilmekteyiz. Çalışmamızın amacı idarî ve askerî alanda kullanılan Moğolca-Türkçe terimlerin dönemin edebiyatına ne kadar tesir ettiğini daha açık bir şekilde değerlendirebilmektir. Bu doğrultuda Sadî-yi Şîrâzî, Hâfız-ı Şîrâzî, Kirmânî ve Pûr Behâ gibi dönemin ünlü müeddiblerinin eserlerinden örnekler ile bu terimleri ele almaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
İdarî ve askerî terimler, Kaan, Ahtacı, Baverci, Tutgavul, Suyurgal.

Abstract
It can be said that with Cenghiz Khan’s fronting to Khorosan and Persian geography, Mongolian domination started in this region. Undoubtedly, Mongols’ coming to Asia Minor did not only have military consequences. Mongolian domination between 1231-1339 left deep influences on especially Persian geography. These influences can be possibly seen in the time’s literature. This time of occupation also had economic, social and cultural influences. Especially Mongolian domination’s influences in cultural fields can be seen in the period’s Persian poems. The aim of this study is to clearly examine how Mongolian and Turkish terms used in military and governmental fields influenced literature. In this context, we will try to examine those terms with examples from Sadî-yi Şîrâzî, Hâfız-ı Şîrâzî, Kirmânî and Pûr Beh’ works.

Keywords
Governmental and military terms, Khan, Ahtacı, Baverci, Tutgavul, Suyurgal.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri