• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 72
    Bugün Toplam : 329
    Genel Toplam : 440126

Ziya Gökalp’ın Hususî Mektuplarında Değer Aktarımı
(Value Transfer in the Private Letters of Ziya Gokalp )

Yazar : Latife KIRBAŞOĞLU KILIÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 62
Sayfa : 239-250


Özet
Türkiye Cumhuriyetinin düşünce temellerinde en etkili isimlerin başında Ziya Gökalp gelir. Geniş kitlelerin, fikir dünyası hakkında az çok bilgi sahibi olmasına rağmen, hususi mektuplarındaki Ziya Gökalp’ı tanıyan çok azdır. Hususi mektuplar, insanların iç dünyalarını, en samimi duygularını ve en derin inanışlarını büyük bir samimiyetle ele verir. Düşünürlerin, bilim adamlarının, sanatçıların bu tür mektupları iç dünyalarını bakımdan önemsenir. Ziya Gökalp, Limni ve Malta’da geçen günlerinde, sürgünde bir babanın endişeleri ile yüksek babalık duygusunu birlikte yaşarken felsefenin, sosyolojinin, psikolojinin ve eğitimin birer konusu olan “değerler”i mektuplar yoluyla eşine ve kızlarına aktararak bir karakter eğitimi vermeye çalışır. Ziya Gökalp’ın 32’si ilk sürgün yeri Limni’den, kalan 540’ı Midilli’den eşine ve kızlarına yazdığı mektuplarının konularını sadakat, merhamet, iyilik, fazilet, hürriyet, itaatkârlık; hoşgörülü, iradeli, sabırlı olmak; aile birliği, aile ve aile fertlerine saygı, sevgi, mutluluk, sağlıklı olmanın gereği; inanç, Allah’a iman ve güven; eğitim ve okumanın önemi, kadın ve kızların eğitimi gibi felsefî ve sosyal meseleler teşkil eder. Bu konular Ziya Gökalp’ın makalelerinde, Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak adlı eserlerindeki görüşlerinin mektuplara birer yansıması olarak da değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler
mektup, değer, fazilet, sevgi, inanç

Abstract
Ziya Gökalp is one of the most influential names in the foundations of thought in the Republic of Turkey. Though large masses have little knowledge of the world of ideas, they rarely recognize Ziya Gökalp in his letters. Special letters reveal people's inner world, their most sincere feelings and their deepest beliefs with great sincerity. Such letters of thinkers, scientists, artists are taken care of in this regard. While living together with an exiled father's anxiety and high paternity feelings in Limni and Malta, he tries to give character education by passing the "values" of philosophy, sociology, psychology, and education through letters to his wife and daughters The subjects of the thirty-two letters from Limni, Gokalp's first place of exile, and five hundred forty letters from Midilli to his wife and his daughters include philosophical and social issues such as loyalty, compassion, kindness, virtue, freedom, obedience; tolerant, willing, patient; family unity, respect for family and family members, love, happiness, the need to be healthy; faith, trust and faith in God; the importance of education and reading, and the education of women and girls. These issues can also be considered as a reflection of his views in his articles and works of “The Essence of Turkism” and “Turkification-Islamization-Modernization” to the letters.

Keywords
Letter, Value, Virtue, Love, Faith

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri