• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 46
  Bugün Toplam : 116
  Genel Toplam : 410239

Düzenli Ordu’ya Geçiş Döneminde Zabitan Mektebinde Verilen Askerî Konferanslar (1921)
(Military Conferences Given At Zabitan Mektebi in The Process of the Formation of Regular Army (1921) )

Yazar : Mevlüt YÜKSEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 64
Sayfa : 409-449


Özet
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’ndan yenik devlet olarak 30 Ekim 1918 tarihinde imzaladığı Mondros Mütarekesi ile çekilmiştir. Bundan hemen sonra Osmanlı Devleti’nin toprakları savaşın galipleri olan İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan) tarafından işgal edilmeye başlanmıştır. Mütareke gereğince orduları dağıtılan Osmanlı Devleti, bu işgallere karşı koyamadığı için yerli halk tarafından milis birlikler oluşturulmuştur. Kuva-yı Milliye adı verilen bu birlikler, işgallere karşı önemli başarılar elde etmesine rağmen 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin açılışından sonra Anadolu’daki Yunan işgaline son vermek ve bir kurtuluşu kati bir şekilde gerçekleştirmek için düzenli bir orduya ihtiyaç duyulmuştur. Bu vesileyle başlatılan düzenli orduya geçiş sürecinde orduya alınacak fertler için birçok askeri kurumda eğitimler verilmiştir. Bu kurumlardan birisi de İstanbul’un işgalinden sonra Ankara’da faaliyet göstermiş olan Zabitan Mektebidir. Bu çalışmada düzenliye orduya geçiş sürecinde Zabitan Mektebi’nde 1921 yılında subaylar için verilen eğitim konferansları değerlendirilmiştir. Günümüzde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Deniz Tarihi Arşivi (DTA)’nden elde edilen ve I. Dünya Savaşı döneminde İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya ve Rusya gibi ülkelerden örneklerle bilgiler aktaran bu konferansların adı geçen arşive de atıfta bulunarak düzenli orduya geçiş sürecini kapsayan Türk Askeri Tarihi’ndeki önemleri belirtilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ordu, asker, teşkilat, piyade, süvari, konferans.

Abstract
Ottoman State withdrew from World War I as the defeated state with the Mondros Armistice Agreement signed on 30 October, 1918. Following that, the lands of the Ottoman state were invaded by the allied powers of the war such as England, France and Italy. Ottoman State, whose armies had been abolished in accordance with the Mondros Agreement, could not fight against these invasions and thus civilian militia troops were formed. Called Kuva-yı Milliye, these militia troops had remarkable success against the invasions; however, with the opening of the Great National Assembly of Turkey in 1920, a regular army was needed to end Greek invasion in Anatolia and have a decisive victory in the way towards independence. In the process of the formation of regular army, military education was given to soldiers who were supposed to serve in the army in various schools. One of such educational institutions is Zabitan Mektebi, which began to be run in Ankara right after the invasion of Istanbul. This study is intended to examine the conferences given in Zabitan Mektebi in 1921 within the educational programme of military officers. The texts of the conferences were obtained from the Archive of Naval History, a unit of Turkish Admiralty. The mentioned conferences include valuable information about the ideal army organization making references to the armies of England, France, Germany, Austria and Russia. The study also evaluates contributions of these conferences to the formation of regular army in the context of Turkish Military History.

Keywords
Army, soldier, organization, infantry, cavalry, conference.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri