• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 171
  Bugün Toplam : 4
  Genel Toplam : 373330

Ahmet Hamdi Akseki’nin Din Karşıtı Akımlar İle Mücadelesi
(Ahmet Hamdi Aksekı’s Struggle with Anti-Religious Movements )

Yazar : Celal BÜYÜK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 63
Sayfa : 385-398


Özet
Batı düşüncesinin de etkisiyle Osmanlı’nın son dönemi büyük fikri mücadelelere sahne olmuştur. Özellikle II. Meşrutiyet’in ilanından sonra hızla yayılan materyalist düşünceye karşı önemli bir mücadele başlamıştır. Bu düşüncenin tam karşısında konumlanan spiritüalizm de yayılmaya ve birçok âlim ve düşünür tarafından savunulmaya başlanmıştır. Böyle bir fikri ortamda yetişen Ahmet Hamdi Akseki de, materyalizmin Osmanlı düşünce dünyasını etkileyip belirleyici hale gelmesi, İslâmî değerlerin ters yüz edilmesi karşısında sessiz kalmamış, yazdığı eserlerde Batı kaynaklı yıkıcı düşünce akımlarını eleştirmiş ve iddialarının tutarsızlığını ortaya koymaya çalışmıştır. O, bir yandan İslâm’ı anlamaya ve anlatmaya, diğer yandan İslâm inançlarına karşı yürütülen olumsuz görüş ve düşünceleri bilimsel delillerle bertaraf etmeye çalışmıştır. Bu makalede amacımız, Ahmet Hamdi Akseki’nin dönemindeki din karşıtı yıkıcı düşünce akımları ile nasıl mücadele ettiğini ve dinin önemini vurgulamaya çalıştığını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler
Din, Dinsizlik, Materyalizm, Tabii Din, Natürizm

Abstract
With the influence of Western thought, the last period of the Ottoman Empire was the scene of great intellectual struggles. Especially after the announcement of the Second Constitutional Monarchy, an important struggle against the rapidly spreading materialist thought has begun. The spiritualism that lies directly opposite this thought has also begun to spread and to be defended by many scholars and thinkers. Ahmet Hamdi Akseki, who grew up in such an environment of ideas, did not remain silent in the face of materialistic opposition to Islamic values, influencing and determining the world of Ottoman thought and he criticized Western-originated destructive thoughts in works he wrote and attempted to reveal the inconsistency of their claims. He tried to understand and explain Islam on the one hand, and to eliminate scientific opinions on negative views and thoughts on Islamic beliefs on the other hand. Our aim in this article is to show that Ahmet Hamdi Akseki is trying to emphasize the importance of religion and how he struggles with the destructive currents of thought of his time.

Keywords
Religion, Atheism, Materialism, Deism, Naturalism

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri