• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 270
    Bugün Toplam : 95
    Genel Toplam : 530657

Dünden Bugüne Bilecik Bölgesinde Yaşayan Yörükler'de Sosyo Kültürel Hayat
(From Past to Today Socio-Cultural Life of Yörüks in the Region of Bilecik )

Yazar : Seda YILMAZ VURGUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 63
Sayfa : 591-616


Özet
Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde merkez olması ile bölge ayrı bir öneme sahip olmuştur. Eskişehir'e bağlı bir kaza olan Bilecik 1885 yılından itibaren Ertuğrul sancağına dâhil edilmiştir. Bilecik bölgesinde yaşayan Yörükler Kayı boyuna mensup Karakeçili aşiretine bağlıdırlar. Bölgede dağınık halde bulunan Yörüklerin yanında, 15 köyde Yörükler yoğun olarak yaşamaktadırlar. Günümüzde Yörük insanı hızlı değişen koşullardan dolayı her alanda değişime maruz kalmıştır Bu çalışmada Bilecik'teki Yörük kültürünün genel özelikleri ve geçmişten günümüze gerçekleşmiş olan değişim ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada Bilecik'te bulunan Yörük köylerine gidilerek yerinde gözlem yapılmış, yaşları 70 ile 95 arasında değişen tarihe tanıklık etmiş Yörük büyükleri ile görüşülmüştür. Elde edilen bulgular gazeteler, arşiv belgeleri ve araştırma eserleri doğrultusunda analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışma Bilecik'te yaşayan Yörüklerin kaybolmaya yüz tutmuş değerlerinin geleceğe taşınması adına önem araz etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Bilecik, Yörük, Karakeçili, Kültür

Abstract
This region was of importance, because it became the heart during the foundation of Ottoman Empire. Bilecik, which was a township subject to Eskişehir, was attached to the sancak of Ertuğrul after 1885. The Yörüks that live in the region of Bilecik, are the members of Karakeçili tribe belonged to Kayı. Besides the Yörüks living in that region dispersedly, they live intensely in 15 villages. In our days, Yörük people are exposed to the transformation in every area as a result of rapidly changing conditions. In this study it aims to examine the general features of Yörük culture and the transformation taken place from past to today. Here, some observations have been made by visiting the Yörük villages in Bilecik and, the interviews have been realized with Yörük elders. The results obtained has been tried to be analyzed in the context of newspaper, archival material and secondary sources. This study may become important as to carry into future the values of Yörüks living in Bilecik, which fall into oblivion.

Keywords
Bilecik, Yorük, Karakeçili, Culture

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri