• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 55
    Bugün Toplam : 322
    Genel Toplam : 440119

Tasvir Ek Fiilinin Yapisi
(Structure of Descriptive Complementary Verb )

Yazar : Bahri KUŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 62
Sayfa : 73-82


Özet
Türk dilinde cümleden sese kadar tüm unsurların kendilerine mahsus yapısı vardır. Ses, hece, kelime ve ek gibi her müstakil unsurun yapısı, o yapıyı oluşturan karşılıklılık ilişkileriyle meydana gelmektedir. Unsurların birbirini karşılıklı var etme esasına dayanan bu ilişki, yapının açıklanabilmesini sağlayan bilginin kaynağını oluşturmaktadır. Bu makalede bir gramer terimi olarak yapı ve yapıyı meydana getiren karşılıklı ilişkilerden hareketle tasvir ek fiilinin yapısı ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Yapı, tasvir ek fiili, işlev

Abstract
In Turkic language all items have an original structure from phrase to sound. Items such as sound, syllable, word and affix individual structure arise from mutuality relations which form its structure. This relation which base on the the principe that can be mentioned as the items mutual presence is also the main source which provide an opportunity for explainin the structure. In this article the structure and mutual relations will be evaluated as a grammatical subject and by this way descriptive complementary verb will be handled.

Keywords
Structure, descriptive complementary verb, function

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri