• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 160
    Bugün Toplam : 134
    Genel Toplam : 531422

199 Numaralı (H. 1322-1324 / M.1904-1907) Mahmûd Paşa Mahkemesi Şer´Îyye Siciline Göre Alacak Verecek Meselesi’nin Değerlendirilmesi
(199 Number (H. 1322-1324 / M.1904-1907) The Evaluation Of The Subject To Provide The Subject To The Chair By The Mahmud Pasha Court )

Yazar : Sevim ERDEM  - Hülya ARAT  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 63
Sayfa : 573-590


Özet
İstanbul şehri tarih boyunca çok sayıda imparatorluk ve kültüre başkentlik yapmıştır. Bu vasıflarından ötürü hem konumuyla hem de sahip olduğu tarihi zenginlikleriyle araştırılmaya değer özelliğini daima korumuştur. Bu doğrultuda Osmanlı tarihiyle ilgili doğru bilgilere ulaşılmasını sağlayan birinci elden kaynak olan şeriyye sicilleri hiç şüphesiz bu amaç uğrunda en kayda değer kayıtlardır. 199 Numaralı Mahmûd Paşa Mahkemesi Şer´îyye Sicili’nin transkripsiyon ve değerlendirilmesi sonucunda çok sayıdaki davanın alacak verecek ile alakalı olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebi ise 17. yüzyıllarda bir ikamet alanı olan Mahmud Paşa Semti’nin 20. yüzyılda artık tamamen bir ticaret semti olmasıdır. Bu çalışmamız, H.1322-1324/M.1904-1907 yılları arasını kapsayan 199 Numaralı Mahmud Paşa Mahkemesi Şer´iyye Sicili’nin transkripsiyonu ve değerlendirmesini içermekle birlikte ulaştığımız bilgiler ışığında Müslüman ve gayrimüslim unsurlar arasında ve diğer azınlıklar veya sadece Osmanlı vatandaşlarının arasındaki alacak veya benzer davaların hukukî boyutu üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
İstanbul, 199 Numaralı Mahmûd Paşa Şeriyye Sicili, alacak-verecek davası

Abstract
Istanbul city has been the capital of many empires and cultures throughout history. Because of these qualities, it has always protected its position and its historical worthiness. In this respect, the first-hand resources of the sherries, which provide the right information about Ottoman history, are undoubtedly the most valuable records for this purpose. As a result of the transcription and evaluation of Mahmud Pasha Court's Shar'îye Sicili numbered 199, it has been determined that many cases are related to the receivables. The reason for this is that Mahmud Pasha Semti, a residence in the 17th century, is now completely a trade district in the 20th century. This study is based on the transcription and evaluation of the Mahmud Pasha Court Sheriff's Court No. 199, which covers H.1322-1324 / M.1904-1907, and the information we have received, along with the information we have received, between Muslim and non-Muslim elements and other minorities, or only between the Ottoman citizens or the legal aspects of similar cases.

Keywords
Istanbul, Mahmud Pasha District, 199 Mahmud Pasha Law Court Record, Ottoman Empire,

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri