• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 71
    Bugün Toplam : 329
    Genel Toplam : 440126

Konya Gevale Kalesi 2016 Yılı Kazısında Bulunan Ok Uçları
(Arrowheads Unearthed During Excavations of Konya’s Castle of Gevale in 2016 )

Yazar : Erkan AYGÖR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 62
Sayfa : 283-306


Özet
Bu çalışmada, Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI başkanlığında 2016 yılında Konya Gevale Kelesi kazısında ortaya çıkarılan ok uçları kataloglanarak tanımlanmıştır. Ok uçları fotoğraf, çizim ve ölçüleri ile belgelenerek değerlendirilmiştir. Kazı alanı içerisinde dağınık bir alanda bulunan ok uçları formlarına göre örneklendirilmiştir. Çalışmanın amacı, kalenin Ortaçağ boyunca buluntu veren ok uçlarının çeşitlerinin, tiplerinin ortaya çıkarılması ve Orta Çağ ok uçları üzerinde çalışan araştırmacıların kullanabileceği örneklere katkıda bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler
Konya, Gevela Kalesi, Ok Ucu Tipolojisi

Abstract
In this study, arrowheads have been presented in cataloguing which were uncovered in Gevale Castle excavations directed by Prof.Dr. Ahmet ÇAYCI in 2016. Arrowheads have been documented with photograph, drawing and measures. All over the excavation area arrowheads have been exemplify according to their forms. The aim of the study is to contribute to the patterns of the arrowheads that reveal the finds throughout the Middle Ages, to reveal their types, and to the examples that can be used by researchers working on the medieval arrowheads.

Keywords
Konya, Gevela Castle, Typology of Arrowhead

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri