• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 442
    Bugün Toplam : 168
    Genel Toplam : 531456

Cengiz Aytmatov’un Romanlarında Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değeri ve Sağlık Eğitimine Dair Pratik Bilgiler
(The Value of the Importance Attrıbuted to Being Healthy and The Practical Information on Health Education in Cengiz Aytmatov’s Novels )

Yazar : Mehmet KURT    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 63
Sayfa : 399-418


Özet
Mutlu bireyler oluşturmanın ve dolayısıyla da mutlu bireylerden oluşan mutlu bir toplum oluşturmanın yolu sağlığın değerinin kişilerce bilinmesinden geçmektedir. Bu da sağlıklı olmaya önem verme değerinin bireylere kazandırılmasının, mutlu bir bireysel ve sosyal hayatı inşa etmenin en önemli anahtarlarından birisi olduğu anlamına gelmektedir. Bu değeri bireylere kazandırmak; devlet, toplum ve eğitim kurumlarının sorumluluğunda olduğu kadar aynı zamanda kişinin öz sorumluluğundadır. Sağlıklı yaşama önem verme değeri birçok kültürde olduğu gibi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir ve birçok şair, yazar, yönetici ya da düşünür bu değeri eserlerinde ele alıp işlemiştir. Edebiyat tarihimize baktığımızda, bu anlamda ön plana çıkan isimlerden birisi de birçok insan tarafından “yüzyılın yazarı” olarak adlandırılan Cengiz Aytmatov’dur. Cengiz Aytmatov, eserlerinde sağlıklı olmaya önem vermeyi ve sağlıklı olmak için gerekli olan bazı pratik-eğitici bilgileri ele alıp işlemiştir. Bu çalışmada ise, Aytmatov’un romanlarında sağlıklı olmaya önem verme değeri ve sağlık eğitimi ile ilgili bölümler tespit edilip kodlanmıştır. Daha sonra tespit edilen bu bölümler bazı ortak özelliklerine göre kategorilendirilmiş ve her bir kategoriye yönelik örnek metinlere ve yorumlara yer verilmiştir. Bu durum aynı zamanda, Aytmatov’un eserlerinin birçoğunda anlatmış olduğu, özelde Kırgız toplumunun genelde ise Türk milletinin, sağlıklı olmaya vermiş olduğu önemi ve sağlık hakkındaki pratik bilgilerine dair ipuçlarını da gözler önüne sermiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Sağlıklı olmaya önem verme değeri, sağlık eğitimi, değer, Cengiz Aytmatov

Abstract
The way to create a happy society composed of happy individuals, is well known the value of health. This means that the value of giving importance to being healthy is one of the most important keys to building a happy individual and social life. To bring this value to individuals; state, is also a person's self-responsibility as well as the responsibility of society and educational institutions. Like in many cultures, it has an important place in Turkish culture, and many poets, writers, administrators or thinkers have dealt with these values in their works. When we look at our literature history, one of the names that came to the forefront in this sense is Cengiz Aytmatov, who is called "the writer of the century" by many people. Cengiz Aytmatov handled some of the practical-educational necessary to be healthy and healthy in his works. In this study, Aytmatov 's novels on the importance of being healthy and the sections about health education were identified and coded. These sections were later categorized according to some common features and included sample texts and comments for each category. At the same time, this will also reveal the clues that Aytmatov's works have described in many cases, especially the Kyrgyz community, the Turkish nation in general, and the practical knowledge about health.

Keywords
Value to be healthy, health education, values, value education, Cengiz Aytmatov

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri