• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 62
    Bugün Toplam : 354
    Genel Toplam : 440151

Hârezm İsmi ve Bölgenin Tarihi Coğrafyası Hakkında Bazı Tetkikler
(Some Investigations on Khwarezm Name and Hıstorical Geography of Region )

Yazar : Çoşkun ERDOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 62
Sayfa : 307-322


Özet
Hârezm bölgesi, İran ve Turan arasında bir geçiş güzergâhı olması nedeniyle ve bölgenin bu konumundan dolayı tarihsel açıdan mühim olaylara sahne olması sebebiyle tarihi coğrafya açısından önemli bir konuma sahiptir. Coğrafi özelliklerinin tarihsel olgular üzerindeki etkisi onun Türkistan ve İran açısından önemini artırmaktadır. Ortaçağ siyasi hayatının mekânları kılıç gibi kesip ayırdığı ve her gün yeniden değiştirdiği bir zamanda Hârezm, belki de kendine has yapısını ve sınırlarını koruyabilen nadir bölgelerden biridir. Özellikle kavşak noktasında olması, onun cazibesini artırırken, sosyal ve kültürel açıdan da onu zenginleştirmiştir. Bölgenin sosyo-ekonomik yapısı, ekonomik avantajlarının, verimli arazisinin ve stratejik konumun sonuçlarından kaynaklanmaktaydı. Bu yönleriyle ortaçağın büyük devletleri açısından her dönem elde edilmesi ve yönetilmesi gereken bir yer olarak görülen Hârezm, genel olarak yerel hanedanlar veya merkezden atanan yerel yöneticiler tarafından yönetilmiştir. Bölgenin coğrafi yapısı, stratejik konumu ve ortaçağ dünyasında hızla gelişen ekonomisi gibi özelliklerinden dolayı yerel yöneticilerin Hârezm’de bağımsız bir idare oluşturma fikrini her zaman cezbetmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hârezm, Tarihi Coğrafya, Hârezmşâh, Selçuklu, Horasan, Maveraünnehr, İran, Turan.

Abstract
The Khwarezm region has an important position in terms of historical geography since it has been the scene of important historical events because of its transition route between Iran and Turan and this position of the region. The influence of geographical features on historical facts increases its importance for Turkestan and Iran. At a time medieval political life has cut and separated spaces like swords and changed every day, Khwarezm has been perhaps one of the rare places that can keep its structure and borders. Particularly, while being at the crossroads increases its attractiveness, it enriches him both socially and culturally.The socio-economic structure of the region has stemmed from its economic advantages, its productive land and its strategic location. In this respect, Khwarezm, considered as a place to be acquired and managed in every period by the great states of the Middle Ages, was generally ruled at the hand of local dynasties or local administrators appointed from the center. Due to its geographical structure, strategic location and rapidly developing economy in the medieval world, it has always attracted the idea of establishing an independent administration by the local administrators in Khwarezm

Keywords
Khwarezm, Historical Geography, Khwarezmian, Seljuk, Khorassan, Transoxiana, Persia, Turan.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri