• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 268
  Bugün Toplam : 94
  Genel Toplam : 441526

Kayum Miftakov’un “Kırgız Halk Edebiyatını Derleme Yöntemleri” Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme
(An Examination of the Kaygum Miftakov's Kirghiz Folk Literature Review Methods )

Yazar : Serdar ŞİMŞEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 62
Sayfa : 147-162


Özet
Türkistan sahasında yaşayan Türk boylarının sözlü kültür geleneğine ait ürünlerin derlenmesi ve incelenmesi ile ilgili çalışmalar, Çarlık Rusya’sı döneminde başlamış, daha sonra SSCB’nin kurulmasıyla birlikte gelişerek devam etmiştir. Söz konusu sahada yaşayan Türk boylarından Kırgız Türklerine ait folklor ürünlerinin derlenmesi ve incelenmesi ile ilgili çalışmalar da aynı dönemde gelişme kaydetmiş, bu araştırmalar muhtelif bilim adamları ve araştırmacılar tarafından yürütülmüştür. Sovyet döneminin ilk yıllarında Kırgız folklor araştırmalarında daha ziyade derleme faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Bu dönemde yaptığı folklor araştırmalarıyla tanınan Kayum Miftakov, Kırgız Türklerinden muhtelif sözlü edebiyat ürünleri derlemiş ve çeşitli folklor meseleleri üzerine eserler vermiş önemli araştırıcılardan biridir. Miftakov’un kaleme aldığı eserlerden biri de derleme faaliyetlerinde kullanılması gereken metotları açıkladığı “Kırgız Halk Edebiyatını Derleme Yöntemleri” adlı eseridir. Bugün Kırgız İlimler Akademisi El Yazmaları bölümünde muhafaza edilen bu eser, alanında yazılan ilk teorik eserlerden biri olması ve dönemin derleme faaliyetlerinde uygulanan metotlar hakkında bilgi vermesi açısından son derece önemlidir. Bu makalede, ilk olarak Kayum Miftakov’un hayatı, derleme faaliyetleri hakkında bilgi verilecek ve daha sonra Miftakov’un “Kırgız Halk Edebiyatını Derleme Yöntemleri adlı eseri incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kayum Miftakov, Kırgız Folkloru, Folklor, Türkistan

Abstract
The first studies on the compilation and examination of the products of the oral tradition of the Turkish boilers living in the Turkistan in the 19th and 20th centuries the tsarism started in the Russian era and continued with the establishment of the USSR. The work of compiling and examining the folklore products of the Kyrgyz Turks, one of the Turkish seas living in the region, was carried out by various scientists and researchers in the same period. In the Soviet-era Kirghiz folklore researches, the focus was on compilation activities. Kayum Miftakov, known for his research in this period, is a prominent researcher who has compiled various oral literary works and has contributed works on various folklore issues. One of the works that Miftakov received was the work titled "Methods of Compiling Kyrgyz Folk Literature", which explains the methods to be used in compilation activities and shows the principles that compilers should follow. This work, which is preserved in the Kyrgyz Science Academy's Handwriting section today, has a very strict design because it is the first work written in its field. In this context, Kayum Miftakov will be informed about his life, compilation activities and will try to examine his method of compiling Kyrgyz Folk Literature, which includes methods and principles to be used in compilation activities

Keywords
Kayum Miftakov, Kırghız Foklore, Folklore, Turkestan

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri