• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 299
  Bugün Toplam : 95
  Genel Toplam : 441527

Tohâristan Adı, Coğrafyası ve Bölgesinin Genel Sınırları
(Geography, Region Borders and Name of Tokharistan )

Yazar : Ahmet YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 62
Sayfa : 337-344


Özet
Kadim bir ülke olan Tohâristan tarihin ilk dönemlerinden itibaren göçebe kavimlerin etkisi altında olan bir yerdir. Öyleki Horasan ve Maveraünnehir bölgesinde güçlü olmak isteyen devletler arasında rekabetin ana merkezi hâline gelmiş ve sürekli olarak bu devletler arasında el değiştirmiştir. Bütün bu mücadeleler ve hareketli bozkır kavimleri bölgenin net sınırlarını belirlemeyi zorlaştırmıştır. Bu bağlamda Tohâristan hakkında çalışma yapmış olan araştırmacıların eserlerini incelediğimiz zaman, bölgenin genel özelliklerinden ziyade sadece Bactria Grek krallığı, ilk dönemler veya Tohârlar’ın kökeni ile sınırlı bir Tohâristan araştırması görmekteyiz. Bu kadim coğrafya hakkında yapılan çalışmalar, genellikle farklı konu başlıkları içerisinde ya çok sınırlı bilgiler vermekle yetinmiş veyahut Tohâristan’ın yalnızca bir yönüne vurgu yapılmıştır. Temel amacımız, Türk tarihi için önemli bir bölge olan Tohâristan’ın kelime anlamını, bölgenin coğrafi özelliklerini ve genel sınırlarını değerlendirmeye çalışmaktır.

Anahtar Kelimeler
Coğrafya, Tohâristan, Türk Tarihi, Sınırlar.

Abstract
Tokharistan as an ancient country was a region that had been under the influence of nomadic tribes since the beginning of history. Hence, it was the main center of competition between the states that want to be strong in the Khorasan and the Maveranin region. The region was perpetually changed hand among these states. All these conflicts and the active steppe tribes made it difficult to identify certain boundaries of the region. In this context, when we examine the works of researchers who have studied Tokharistan, we see generally a Tokharistan study limited with the Bactria Greek kingdom, the early periods of region or the root of the Tocharian people rather than a study dealing general features of the region. Studies examined on this ancient geography provides very limited information in different topics, or emphasizing only one aspect of Tokharistan. Main goal of this study is to examine word meaning of Tokharistan, its geographical features and general boundaries where have an important role in Turkish history.

Keywords
Geography, Tokharistan, Turkish History, Boundaries.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri