• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 161
  Bugün Toplam : 363
  Genel Toplam : 373325

XVI. ve XVII. Yüzyılda İstanbul Kadınının Ziynet Eşyası
(Istanbul Women’s Jewelry in XVI. and XVII. Century )

Yazar : Rahmi TEKİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 63
Sayfa : 533-555


Özet
Osmanlı toplumunda kadınların menkul veya gayrimenkul özel mülkiyetlerinin olduğu bilinmektedir. Mahkeme sicillerinde kadınların özel mülklerine ait tescil, tereke, rehin, vasiyet gibi kayıtlara rastlamak mümkündür. Söz konusu bu davalar sonucunda kadınların mal varlıkları tespit edilmektedir. Bu manada yüzün üzerinde mahkeme kaydı incelenmiştir. Elde edilen veriler tablo halinde ekte sunulmuştur. XVI. ve XVII. yüzyılda İstanbul’da yaşayan kadında ziynet eşyası olarak altın, gümüş, elmas, yakut, zümrüt ve benzeri kıymetli taşlarla bezenmiş bilezik, küpe, sorguç, yüzük, kemer, kuşak, enselik, halhal gibi birçok takı kullanılmaktadır. Söz konusu bu takıların veya kadının terekesinden çıkan kıymetli taşların bir kısmının ağırlıkları ve değeri belirtilirken, birçoğunun değeri kaydedilmemiştir. Değeri belirtilen ziynet eşyasının terekenin toplam değeri üzerinden yüzdesi tespite çalışılmıştır. Bu çalışma ile özgür Osmanlı kadınının, mal varlığı içindeki ziynet eşyası tespite çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ziynet Eşyası, Bilezik, Küpe, Sorguç, Osmanlı kadını, Tereke.

Abstract
It is seen that women In the Ottoman society have private ownership of movable property or real estate.In court registers, it is possible to find records of women's private property such as registration, estate, pledge, testament.As the result of these cases the assets of women are determined.Regarding this issue , more than hundred court registration have been examined. The obtained data are presented in table form. It is seen that the woman who lives in Istanbul in the XVI.th and XVII.th century used much jewelry such as bracelet, earring, crest, ring, belt, belt, incelik, halal which are decorated with precious stones such as gold, silver and diamond, rubies, emeralds and similar precious stones. The mentioned jewelryor some of the precious stones that came out of women's heritage had been given weight and value but many of them hadn’t been recorded.In this study, The percentage of value recorded jewels had been done by regarding the total amount of inherited jewelry . In this study, The free Ottoman women's jewelry in theirown property was tried tobe identified.

Keywords
Jewelery, Bracelet, Earring, Turquoise, Ottoman woman, Heritage.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri