• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 57
  Bugün Toplam : 104
  Genel Toplam : 410227

Kırgızistan’da Şamanizm: Kırgız Tengrizminin Modern Çağda Yeniden Yükselişi
(Shamanism In Kyrgyzstan: The Rise Of The Kyrgyz Tengrism In The Modern Era )

Yazar : Sherbol ZHAPARALIEV    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 64
Sayfa : 1-22


Özet
Günümüzde Gök Tanrı dini ya da Tengrizmin belirtilerine, hem şamanlığın etkili olduğu Sibirya halklarında hem de asırlar boyunca dünyada İslamın merkezi olan Anadolu topraklarında da rastlamak mümkündür. Gök Tanrı dini Orta Asya devletleri arasında ise en çok Kırgızistan’da tartışmaya sebep olmuştur. Kırgız Tengrizmi, bu ülkede bilinen ismiyle Tenircilik, geleneklere bağlılık eğilimi olup bağımsızlığa kavuşulduğu 1990’ların başında taraftar toplamaya başladı. Günümüzde ise tam sayıları bilinmemekle beraber tahminle 5 bin civarında yanlıları olduğu söylenen tenirciler, kendi inancını Kırgızistan’da bir din olarak kaydettirmenin çabalarını görmektedirler. Sözü edilen hareketlerin, bölgede yayılan İslam dinine karşı bir tepki olduğu da biliniyor; geleneksel ve yeni medya ortamlarında “iki kampın” karşılıklı olarak nefret söylemi yaymaları ise durumu endişeye sokmaktadır. Bu yazı, Kırgız Tenirciliğine şamanist ve modernist gözle bakarak, modernlik-şamanlık/büyü tartışması çerçevesinde değerlendirme çabasıdır. Bu amaçla makalede, yeni bir dini-kültürel varlık kazanan Kırgız Tenirciliğinin tarihi, coğrafyası, teorisi ve pratiği ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türk şamanlığı, Gök Tanrı, Tengrizm, Halk dini, Kırgızistan

Abstract
Kyrgyz Tengrism, known in this country as Tenirchilik, tends to loyal to traditions and began to collect fans at the beginning of the 1990s with the independence. Nowadays, although the exact numbers are not known, it is said that there are estimated 5 thousand supporters, and they see their efforts to register their belief in Kyrgyzstan as a religion. It is also known that the mentioned movements are a reaction against the Islamic religion spreading in the region; and it causes concern that this “two camps” disseminate mutual hate speech in traditional and new media public sphere. This article is an attempt to evaluate a tendency of Kyrgyz Tengrism in the context of modernity-shamanism discussion, looking through with shamanist and modernist point of view. For this purpose in this paper we discuss the history, geography, theory and the practice of the Kyrgyz Tengrism, which occurred as a new religious-cultural entity.

Keywords
Turkic shamanism, Tengrism, Folk religion, Kyrgyzstan

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri