• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 86
    Bugün Toplam : 327
    Genel Toplam : 440124

Anılarda Tanpınar
(Tanpınar at Memorys )

Yazar : Esra SAZYEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 62
Sayfa : 201-226


Özet
Öz Ahmet Hamdi Tanpınar, çağdaş Türk edebiyatının zirve isimlerinden biridir. Bununla birlikte yaşadığı dönemde değeri anlaşılamamıştır. Bu durum, genellikle eserlerinin okuyucu katında ilgi görmemesi şeklinde bilinir. Ne var ki Tanpınar bu ilgisizliği sanatçı ve entelektüel nezdinde de yaşamış; eserlerinin değeri en yakın çevresi içinde bile görülememiştir. Tanpınar’ın layıkıyla anlaşılması, ancak ölümünden sonra, özellikle son yirmi yıl içinde söz konusu olmuştur. Bu çalışma, anılan ilgisizliğin boyutlarını Tanpınar’la değişik şekillerde ilişkisi bulunmuş olan kişilere ait izlenimler ışığında vermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Tanpınar, hatıra, mektup, günlük

Abstract
Abstract Ahmet Hamdi Tanpınar is one of the strong writers in Modern Turkish Literature. Moreover, his jewel was not understood in his life cycle. This condition is known that his lettres were not attracted attention by readers. However, Tanpınar lived this insouciance at artist and intellectual environment and the value of his lettres were not realized by immediate vicinity. The jewel of Tanpınar was understood adequately after his death especially in last twenty years. This study’s aim is to give levels of insoucance in the light of impressions that belongs to some people who were in contact with Tanpınar differently.

Keywords
Tanpınar, memory, letter, diary

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri