• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 70
    Bugün Toplam : 326
    Genel Toplam : 440123

Hâkânî’nin Medâyin Harâbeleri Kasidesi Şerhi ve Türkçe Tercümesi
(Hakanı's Ruin of Medayın Poetry’s Explanation And Its Turkısh Translatıon )

Yazar : Saadet KARAKÖSE  Metin AKDENİZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 62
Sayfa : 83-110


Özet
İran Edebiyatının en özgün şahsiyetlerinden olan Hâkânî-i Şirvânî Enverî-i Ebîverdî ile birlikte devrinin en önemli kaside şairidir. Hâkânî’nin Medâ’in Sarayı’nın harap manzarası karşısındaki duygulanımlarını yansıtan “Eyvân-i Medâ’in” (Medâ’in Sarayı) kasidesi, aynı zamanda eski Fars tarihine yakılmış bir ağıttır. Eski İran tarihinden verilen örnekler ve bunlara dayalı felsefi çıkarımlarla ilerleyen kaside, geçmişin ihtişamı ve şimdinin yoksulluğu tezadı üzerine şairin düşünümlerinden oluşmaktadır. Zamanın yıkıcı etkisini somut bir örnek üzerinden tasvir eden şair, kasidenin matlaında Medâ’in Sarayı’nın harabelerini mevzu edinmesinin sebebini açıklar: İbret almak. Amacımız aralarında Türkçe’nin de olduğu birçok dile çevrilmiş olan “Eyvân-i Medâ’in” kasidesini Türk araştırmacılarına yeniden hatırlatmaktır. Bu çalışmada önce şairin hayatı ve eserleri hakkında kısa bilgiler verilmiş, sonra Eyvân-i Medâ’in adlı kaside şerh edilmiştir. Çalışmanın sonunda ise kasidenin orijinal metnine kafiye ve vezin yönünden sadık kalınarak yapılan yeni bir Türkçe manzum tercümesi yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Sözcükler: Hâkânî-i Şirvânî, Eyvân-i Medâ’in, kaside, şerh, tercüme.

Abstract
Khagani, one of the most authentic personalities of Iranian literature, is regarded as one of the most important qasida poets of his area along with Enveri-i Ebîverdî. The qasida of "Eyvân-i Medâ’in" (Medâ’in Palace), reflecting the feelings of Khagani at the ruined view of Medâ’în Palace, is also a lament for the history of Old Persia. The qaside which progresses with the case studies given from the Old Iranian period and the philosophical conclusions based on them, consists of the poet's thoughts on the glory of the past and the poverty of the present. The poet, describing the destructive effects of time through a concrete examples, explains in matla’ (first couplet) why he was interested in the ruins of Medâ’in Palace: to draw a lesson from the past. Our aim is to remind Turkish researchers of the "Eyvan-i Medâ'in" qasida which has been translated into many languages where Turkish is among them. After briefly introducing the poet's life and works the Eyvân-i Medâin has been interpreted. At the end of the study, a new Turkish translation being faithful to the rhyme and rhythm of the original text has been presented.

Keywords
Key Words: Khagani, Eyvân-i Medâ’in, qasida, interpretation, translation.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri