• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 73
    Bugün Toplam : 329
    Genel Toplam : 440126

Gisgim (Yusufeli) Kazasının Nüfusu (1863-1901)
(The Population of the Borough of Gisgım (Yusufeli) (1863-1901) )

Yazar : İskender YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 62
Sayfa : 439-446


Özet
Makaleye konu edilen Gisgim (şimdiki adı Yusufeli) Kazası, bugün Artvin iline bağlıdır. Ancak, çalışmanın başlığında verilen tarih aralığında Erzurum Vilayetine bağlı idi. Kendine has kültürel özellikleri bulunan yörenin mühim bir kısmı, yapılan “barajın altında” kalmak üzeredir. Eldeki bilgiler ile kazanın nüfusu ortaya konmuştur. Elbette Osmanlı Arşivindeki “nüfus defterlerine” ayrıca bakılmalıdır. Bu çalışmada biz, yalnızca 1896 yılına ait mufassal bir nüfus defteri kullandık.

Anahtar Kelimeler
Gisgim (Yusufeli), Nüfus, 19. Yüzyıl, 1896 ayrıntılı nüfus.

Abstract
Borough of Gisgim (Nowadays, known as Yusufeli) which is the subject of this article is a district in Artvin province. But during the dates which have been given on the headline of the article, it was a district of Erzurum province. An important part of the region which has unique features, is about to stay under the dam which has been constructed. The population of the borough has been revealed with the available information. Doubtless, the populations books in the Ottoman Archives should also be seen. In this study, we only have used the detailed population book of year of 1896.

Keywords
Gisgim (Yusufeli), Population, 19th Century, The detailed population of 1896.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri