• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 63
  Bugün Toplam : 62
  Genel Toplam : 442839

Osmanlı Belgeleri Işığında Tökeli İmre’nin Osmanlı Himayesindeki Mücadelesi Ve Osmanlı Devletinden Sağlanan Parasal Yardımlar
(In The Light of Ottoman Documents The Battle of Tökeli Imre under The Ottoman Protection and The Financial Supports Given by Ottoman State )

Yazar : Ali İrfan KAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 62
Sayfa : 345-374


Özet
Osmanlı fethinin ardından geçen iki yüz yılın sonuna doğru gelindiğinde Macar toprakları üzerindeki Osmanlı-Avusturya anlaşmazlıklarda yeni bir döneme girilmiştir. Avusturya’nın kontrolündeki Macar topraklarında yaşayan Protestan Macarlar mezhep baskısı nedeniyle 1667’de isyan etmiştir. İsyan eden liderlerden birisi de Tökeli İmre’nin babası İstivan Tököly’di. Tökeli İmre, babasının ölmesi üzerine on üç yaşında iken Erdel’e sığınmıştır. Yirmili yaşlarda asi Macarların lideri olarak ortaya çıkmıştır. Macar prensi, siyasi geleceğinin anahtarı olarak Osmanlı devletinden alacağı yardıma bel bağlamıştı. Aradığı desteği 1683’te Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’dan almıştır. Merzifonlu’nun amacı ise Tökeli İmre’ye verdiği destekle Orta Macar topraklarını kendisine tabi kılmaktı. Bu nedenle Avusturya’nın başkenti Viyana’yı 1683’te kuşatmıştır. Fakat beklenmedik bir şekilde kuşatma bozgunla sonuçlandı. Tökeli İmre, kendisini teminat altına almak amacıyla on altı yıl müddetince Osmanlı ordusuyla birlikte Avusturya’ya karşı savaşmıştır. Ancak Orta Macar topraklarında ve Erdel’deki bütün mal varlıklarını kaybetmesi nedeniyle maddi güçten yoksun kaldı. Bu nedenle verdiği mücadelesinde daima Osmanlı desteğine ihtiyaç duydu. Osmanlı devleti ise düzenlenecek her seferin öncesinde Tökeli İmre’nin ihtiyaçlarını karşıladı. Bu makalede Tökeli İmre’nin Osmanlı ordusundaki faaliyetleri, kendisine verilen maddi destekleri içeren belgeler ışığında çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tökeli İmre, Osmanlı Himayesi.

Abstract
Towards the end of the last two hundred years following the Ottoman conquest, a new turn was made in the Ottoman-Austrian conflicts over the Hungarian lands. Protestant Hungarians living in Hungarian territory under Austrian control revolted in 1667 due to sectarian pressure. One of the leaders who rebelled was Istivan Tököly, the father of Tökeli İmre. Tökeli İmre took shelter in Erdel when he was thirteen years old when his father died. In his twenties, emerged as leaders of the rebel Hungarians. The Hungarian prince has relied on the help of the Ottoman state as a key to its political future. He received support from Merzifonlu Kara Mustafa Pasha in 1683. The aim of Merzifonlu was to subjugate the Central Hungarian lands with his support to Tökeli İmre. For this reason, Merzifonlu Kara Mustafa Pasha sieged the Austrian capital Vienna in 1683. But unexpectedly the siege ended in defeat. Tökeli İmre fought against Austria together with the Ottoman army for sixteen years in order to secure him. However, he was deprived of financial strength due to the loss of all assets in Central Hungarian territory and Erdel. For this reason he always needed Ottoman support in his struggle. The Ottoman state provided Tökeli İmre's needs before every military campaign to be organized. In this article, Tökeli İmre's activities in the Ottoman army were tried to be explained in the light of documents containing financial support given to him.

Keywords
Tökeli İmre, Ottoman Patronage.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri