• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 65
  Bugün Toplam : 100
  Genel Toplam : 410223

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi C1 Ders Kitaplarında Hedef Kültüre Yönelik Metinlerde Değerler
(The Values on the Texts about Target Culture in C1 Course Books of Teaching Turkish as a Foreign Language )

Yazar : Deniz IŞIKOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 64
Sayfa : 553-562


Özet
Ders kitapları yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde en fazla kullanılan materyal durumundadır. Çoğunlukla dersler, program dâhilinde ders kitabı takip edilerek işlenmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin etkin ve geçerli olabilmesi açısından ders kitaplarının belirli standartlarda hazırlanması beklenir. Bu standartlardan biri de öğretilen dilin kültürüne yönelik metinlere yer verilmesidir. Değerler, kazandırılmak istenen temel düşünce ve prensipler olarak tanımlanabilir. Öğretimin amaçlarından biri de öğrencilere hedeflenen değerleri kazandırmaktır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan metinlerdeki değerler uluslararası öğrencilerin Türk kültürü ve Türk insanı algısı için oldukça önemlidir. Çalışmada hedef kültüre yönelik metinlerin seçilmesinin nedeni, uluslararası öğrencilere Türk kültürüne yönelik bilgi ve değer aktarımında bu metinlerin başat rol üstlenmesidir. Çalışmada yurt içinde ve yurt dışında kullanım sıklığı sebebiyle Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti C1 Ders Kitabı’ndaki hedef kültüre yönelik metinler örneklem olarak alınmıştır. Değer tespiti, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kök değerler dikkate alınarak yapılmıştır. Çalışma sonucunda yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde hedef kültüre yönelik kullanılan metinlerde bazı değerlerin sıklıkla yer almasına karşın bazı değerlerin daha az bulunduğu görülmüştür. Hedef kültüre yönelik birkaç metinde öğrenende olumsuz Türk, Türkiye algısı oluşturabilecek unsurlar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, değerler, hedef kültür

Abstract
The course books are the mostly used materials for teaching Turkish as a foreign language. The courses are generally conducted via following the course books inside of the curriculum. In terms of being effective and valid for teaching Turkish as a foreign language, it is expected that the course books are designed with the determined standards. One of these standards is to contain some texts for target culture of taught language. The values can be defined as the basic thought and principles that are aimed to be taught. One of the aims of teaching is to gain target values to students. The values given in texts which are used to teach Turkish as a foreign language are quite significant for international students’ perceptions on Turkish culture and Turkish people. In this study, the main reason of choosing texts for target culture is these texts’ vital role on presenting information and values of Turkish culture to international students. In this study, the sample is determined as the texts for target culture in the course book named Institute of Yunus Emre Turkish Language Teaching Set C1 due to the common use of it both in country and in abroad. The determination of values is concluded as considering the basic values prepared by Ministry of National Education. At the end of the study, it is seen that some of the values have often been used in texts for target culture to teach Turkish as a foreign language whereas some of the values have rarely been seen in those texts. In some texts for target culture, it is also stated that there have been some elements that might cause negative perception on learners in terms of Turkish people and Turkey.

Keywords
Teaching Turkish as a foreign language, values, target culture

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri