• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 97
  Bugün Toplam : 174
  Genel Toplam : 452395

Küyerel Uluslararası Kampüste İkinci Dil Öğrenme Ortamında Küyerel Kültür
(Glocal Culture in the Second Language Setting on a Glocal, Cosmopolitan Campus )

Yazar : Ayşegül TAKKAÇ TULGAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 61
Sayfa : 539-552


Özet
Dünyada insanların bir arada yaşamaya başlamasından beri, kültür nesilden nesile aktarılan bir miras olmuştur. Kültürün günümüzdeki durumu, aslında, dünya milletlerinin kendi ülke vatandaşları ve diğer milliyetlerle ve kültürlerle olan uzun tarihî ilişkileri ile şekillenmiştir. Günümüz küresel dünyasında; yerel kültür, millî kültür ve kültürel farklılıklar küresel kültürü oluşturan bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Bugün, dünya milletleri uluslararası turizm, ticaret, eğitim gibi birçok alandaki gelişmeler sayesinde farklı kültürlere şimdiye kadar olduğundan daha aşina olmuştur. Bu nitel çalışmanın amacı, küyerel uluslararası bir kampüste ikinci dil öğrenme ortamında karşılaşılan küyerel kültür üzerine bir bakış açısı sunmaktır.

Anahtar Kelimeler
kültür, küreselleşme, küyerelleşme, küyerel kültür, barış, ikinci dil, uluslararası kampüs

Abstract
Culture is the heritage handed down from generation to generation from the time people of the world started to live in communities. The present outlook of culture is, in fact, the representation of a long historical process the world nations have experienced within their own states and through various interactions with other nations and cultures up till now. In today’s global world, local culture, national culture and cultural differences are approached as a whole making the global culture. Peoples of the world, today, are more familiar than ever with the aspects of other cultures thanks to the developments in a number of areas like international tourism, trade, education, and so on. The purpose of this qualitative study is to dwell on glocal culture witnessed in second language settings on a glocal, cosmopolitan higher education campus.

Keywords
culture, globalization, glocalization, glocal culture, second language setting, cosmopolitan campus

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri