• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 44
  Bugün Toplam : 35
  Genel Toplam : 453565

İskandinavya Çalışmaları Açısından Başbakanlık Osmanlı Arşivinin Önemi
(The Importance of the Ottoman Archives of the Prime Ministry in Terms of Scandinavia Studies )

Yazar : Evren KÜÇÜK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 61
Sayfa : 415-428


Özet
Arşivler; devletleri, kişileri ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeleri belgeleyip aydınlatmayı ve tespit etmeyi sağlayan önemli kurumlardır. Arşiv belgeleri, oluşumlarından itibaren ait oldukları dönemin siyasi, diplomatik, sosyal, ekonomik ve kültürel durumlarını ihtiva etmektedir. Dünyada hemen hemen her ülkenin kendine ait bir ulusal arşivi bulunmaktadır fakat imparatorluk geleneğine sahip devletlerin arşivleri uluslararası bir öneme sahiptir. Bu önemli arşivlerden biri de Osmanlı arşividir. Osmanlı Devleti, çok sayıda devlet ile ilişkiler kurmuş, çeşitli ittifaklar ve ticari antlaşmalar imzalamıştır. Osmanlı Devleti’nin ilişki kurduğu, çeşitli ittifaklara girdiği devletlerden biri de İsveç-Norveç ve Danimarka Krallığı idi. Her ne kadar birbirinden uzak coğrafyalarda yer alsalar da İskandinavya ülkeleri ve Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler 16.yüzyıldan itibaren kurulmaya başlanmıştır. İsveç ve diğer İskandinav ülkeleri ile ilgili belgelerin önemli bir kısmı Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer almaktadır. Söz konusu arşivin çeşitli fonlarında yer alan belgeler ve defterler, Osmanlı-İskandinav ilişkilerine ışık tutmaktadır. Bu çalışmanın amacı: İskandinavya ülkelerinin tarih yazımında Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan belgelerin önemine değinmek ve söz konusu arşivdeki fonlarda yer alan İskandinav belgelerini tanıtmaktır.

Anahtar Kelimeler
Arşiv, Danimarka, İsveç-Norveç, XII. Charles, İskandinavya, Osmanlı İmparatorluğu

Abstract
Achieves are important institutions that have documented, enlightened and identified developments in states, people and international relations. Since their formation, archival documents involve the political, diplomatic, social, economic and cultural conditions of their period they belong to. Almost every country in the world has its own national archive but the archives of states which have empire tradition have an international significance. One of these important archives is the Ottoman Archive. The Ottoman Empire has established relations with various states, and has signed various alliances and trade agreement. One of the states that Ottoman Empire established some relations, had signed various alliances was Sweden-Norway and Kingdom of Denmark. Although they are located in distant geographies, the relations between the Scandinavian countries and the Ottoman Empire started to be established from the16th century. A significant number of documents about Sweden and other Scandinavian countries are located in the Ottoman Archives of the Prime Ministry. Documents and records in the various funds of the archive, in particular, shed light on Ottoman-Scandinavian relations. The aim of this study is to address the importance of the documents in the Ottoman Archives of the Prime Ministry for the historiography of the Scandinavian countries and to introduce the Scandinavian documents in the funds of the archives.

Keywords
Archive, Denmark, Sweden-Norway, XII. Charles, Scandinavia, The Ottoman Empire

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri