• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 164
  Bugün Toplam : 195
  Genel Toplam : 452416

XIX. Yüzyılın Ortalarında Bergama Kazasında Tarım ve Hayvancılık
(Agriculture and Livestock in Bergama in the Mid-19th Century )

Yazar : Asuman KARABULUT    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 61
Sayfa : 333-356


Özet
Bu çalışmada, Bakırçay Havzası’nın verimli toprakları üzerinde kurulmuş olan Bergama Kazası’nın XIX. yüzyıl ortalarındaki tarım ve hayvancılık faaliyetleri ele alınmıştır. Çalışma, kaza merkezi, nahiyeler ve köylere ait olan on iki adet temettuat defteri göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Yapılan bu araştırmada, kaza merkezi, nahiye ve köylerdeki arazilerin toplam miktarı hesaplanmıştır. Ayrıca, bu arazinin ne kadarının tarla, ne kadarının bağ-bahçe olduğu ve bu tarım işletmelerinin büyüklüğü gibi hususlar üzerinde durulmuştur. Kazanın, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı, taşımacılık ve tarla sürmede kullanılan hayvanların neler olduğu ve arıcılık faaliyetleri ile halkın elinde bunlardan ne kadar bulunduğunun da ortaya konması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Bergama, Kaza, Tarım, Hayvancılık.

Abstract
In this study, agricultural and livestock activities in the middle of the 19th century of Bergama district, established on fertile lands of the Bakırçay Basin, were discussed. The study was carried out in consideration of twelve financial records(temettuat defterleri) belonging to the district center, the townships and the villagers. In this research, the total amount of the land in the district center, the township and the villages was calculated. It also focuses on how much of this land is in the field, how much it is in the vineyard, and the size of these agricultural enterprises. It is aimed to reveal what are the animals used for cattle and sheep/goat farming, transporting and field riding and beekeeping activities and how many people have got of these.

Keywords
Bergama, District, Agriculture, Livestock.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri