• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 34
  Bugün Toplam : 164
  Genel Toplam : 452385

Türkçenin Az Bilinen Bir Eki: +lA?
(An Uncommon Suffix of Turkish: +lA? )

Yazar : Ferdi GÜZEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 61
Sayfa : 191-202


Özet
+lA? eki, Türkçenin en az bilinen eklerinden biridir. İlk kez Dîvânu Lugâti’t Türk’te görülen bu eke tarihî ve çağdaş dönemler ile ilgili gramer kitaplarının büyük bir kısmında yer verilmemiştir. Örnek kelime çok az olduğu ve ekin işlevi tam olarak belirlenemediği için bu ekle türetilmiş bazı kelimeler hakkında yanlış değerlendirmeler yapılmıştır. Tarihî ve çağdaş lehçelerde sadece birkaç kelimede görülen +lA? eki, Türkiye Türkçesi ağızlarında ‘benzerlik, yakınlık, küçültme’ işlevi ile pek çok kelime türetmiş işlek bir ektir.

Anahtar Kelimeler
Yapım eki, +lA? eki, Türkiye Türkçesi ağızları.

Abstract
+lA? is one of the uncommon suffixes. This suffix which was firstly used in Dîvânu Lugâti’t Türk has not taken place in most parts of grammar books related to historical and modern periods. Some wrong evaluations have been made about the words derived from this suffix because of the fact that there are very few sample words and the function of the suffix has not been determined. +lA?, which is only seen in a few words in the historical and modern dialects, is a common suffix deriving a lot of words with the function of ‘similarity, likeness, dimunitive’ in the dialects of Turkish in Turkey.

Keywords
Derivative suffix, suffix of +lA?, The dialects of Turkish in Turkey.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri