• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 68
  Bugün Toplam : 50
  Genel Toplam : 442471

Aktarılan Değerler Açısından Divan-ı Hikmet
(Divan-ı Hikmet in Terms of Transferred Values )

Yazar : Arzu ŞEYDA GÜVEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 60
Sayfa : 295-310


Özet
Bu çalışmada Türk dünyasının büyük düşünürlerinden ve yol göstericilerinden olan Hoca Ahmet Yesevî’nin Divan-ı Hikmet adlı eseri, içerdiği değerler açısından incelenmeye çalışılmıştır. Bireylerin ve toplumların ilerlemeleri, çağdaşlaşmaları eğitim yoluyla gerçekleşir. Bu noktada evrensel değerlerin yanı sıra öz değerlerden de faydalanılması gerektiği yadsınamaz bir gerçekliktir. Divan-ı Hikmet, birey-toplum-evren üçgeninde İslami bakış açısıyla ideal insana ulaşma yolunda öğretilerden oluşan bir değer metindir. Divan-ı Hikmet, zamanlar üstü özelliğe sahip olması nedeniyle günümüz eğitiminde de değerlendirilmesi gereken bir eserdir. Bu bağlamda son derece değerli bir metnin değerler açısından incelenmesi gereği üzerine böyle bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada öncelikle Ahmet Yesevî’nin hayatı hakkında bilgi verilmiştir. Divan-ı Hikmet’teki hikmetler ele alınarak içerik tespiti yapılmıştır. Daha sonra Divan-ı Hikmet, aktarılan değerler açısından incelenmeye çalışılmıştır. Metin içerisinde içerdiği konulara göre hikmetlerden örnekler verilmiştir. Ahmet Yesevî’nin düşünce dünyası, eserinden hareketle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca Divan-ı Hikmet, Türkçe açısından da değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sonuç bölümünde ise metnin genel bir değerlendirilmesi yapılmış ve elde edilen bulgular sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hoca Ahmet Yesevî, Divan-ı Hikmet, İslamiyet, İnsan, Değerler Eğitimi

Abstract
This study aims to examine the value content of Divan-ı Hikmet written by Hoca Ahmet Yesevî who is one of the great thinkers and leaders of Turkish World. Education leads the way for people and societies to development and modernization. It is undeniable that, besides universal values, those vales peculiar to societies should be adopted. Divan-ı Hikmet is a work of values, from an Islamic perspective consisting of teachings suggesting ideal human being in the individual-society-universe cycle. Because of its timeless nature, Divan-ı Hikmet is a work, which should be evaluated in current educational practices. In this regard, this study is conducted based on the necessity to examine the value content of such an extremely precious work. This study first presents some information about the personal life of Ahmet Yesevî. Then, Divan-ı Hikmet is analyzed according to its value content. A content analysis is conducted taking the wisdom into account. Examples of wisdom are provided according to the categories in the work. Ahmet Yesevî’s world of thought is tried to be displayed with reference to his work. Besides, Divan-ı Hikmet is tried to be evaluated in terms of Turkish. The conclusion section presents a general evaluation of the work and the findings are listed.

Keywords
Hoca Ahmet Yesevi, Divan-i Hikmet, Islam, Human, Values Education

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri