• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 95
    Bugün Toplam : 101
    Genel Toplam : 530663

Bir Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak Kırım Tatarlarının Ana Vatana Dönüş Mücadelesi ve Mustafa Cemiloğlu
(The Struggle of Crimean Tatars for Returning Homeland as a Public Disobedience Sample and Mustafa Cemiloğlu )

Yazar : Serkan ERDAL   - Selçuk AYDIN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 60
Sayfa : 535-570


Özet
Haksızlık olgusuna karşı insanların geliştirdikleri tepkiler her zaman birbirlerinden farklı olmuştur. Bu tepkilerden birisi de haksızlıklara karşı barışçıl mücadele metotlarını kullanarak hem kamuoyunun hem de otoritelerin dikkatini çekmeye çalışarak söz konusu haksızlıkların ortadan kaldırılmasını kendisine amaç edinen pasif direniştir. Literatürde sivil itaatsizlik olarak da adlandırılan pasif direniş, haksızlık olarak duyumsanan olaylara karşı, şiddetin her türlüsünü reddeden, kamuya açık, aleni, hesaplanabilir, sistemin geneline değil, tekil haksızlıklara karşı kamu vicdanında farkındalık oluşturmaya yönelen bir direnme yöntemidir. Bu makalenin amacı da bütün vatandaşlık hakları ellerinden alınarak bir gecede yurtlarından sürülen Kırım Tatarlarının Mustafa Cemiloğlu önderliğinde herhangi bir şiddet eylemine başvurmadan vermiş oldukları mücadeleyi sivil itaatsizlik bağlamında gün ışığına çıkarmaktır.

Anahtar Kelimeler
Sivil İtaatsizlik, Kırım Tatarları, Mustafa Cemiloğlu, SSCB, İnsan Hakları.

Abstract
Humans’ reactions againts the concept of injustice have always been distinctive. Among these reactions, the passive resistance aims to suppress and extinguish the injustice by trying to draw public attention and notice of the authorities through peaceful fighting methods. Passive resistance, which is also known as “public disobedience” in the literature, is a non-violent, predictable overt and publicly attendable resistance metdod against any and all injustice that aims to create public awareness on a singular unjustifiable situation without targeting the system as a whole. Within the scope of public disobedience the purpose of this article is to examine the non-violent opposition of Crimean Tatars under the leadership of Mustafa Cemiloglu, who were deprived of all citizenship rihgts and exiled from their homeland in just one night.

Keywords
Public Disobedience, Crimean Tatars, Mustafa Cemiloglu, U.S.S.R., Human Rights

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri