• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 48
  Bugün Toplam : 247
  Genel Toplam : 442668

Mülkiye Baytar Mektebi
(The School of Veterinary Civil Service )

Yazar : Fatma KAYA DOĞANAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 60
Sayfa : 665-686


Özet
Öz Bu çalışmanın amacı, Mülkiye Baytar Mektebi’nin tarihi gelişimini, Türk eğitim öğretim hayatına yaptığı katkıları ortaya koymaktır. Çalışmada, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden alınan belgeler, maarif salnameleri ve telif eserler kaynak olarak kullanılmıştır. Yöntem olarak tarihsel yöntem benimsenmiştir. Osmanlı Devleti bir tarım ülkesi olduğundan önemli geçim kaynaklarından birini hayvancılık oluşturmaktadır. Hayvan sağlığı için Askerî Baytar Mektebi açılmışsa da bu ancak ordunun ihtiyacını karşılayabilmiştir. Geniş otlaklara sahip Osmanlı halkının bu açıdan ihtiyacının karşılamak hem de Avrupalıların ithal edecekleri hayvanlara gümrükte baytarî muayene usulünün uygulanmasını istediklerinden Mülkiye Baytar Mektebi düşünülmüştür. Fakat ülkenin içinde bulunduğu ekonomik güçlükler yeni bir mektep açmaya elvermediğinden ilk iki senesinin Tıbbiye’de, son iki sınıfının da inşaatı bitmek üzere olan Halkalı Ziraat Mektebi’nde açılmasına karar verilmiştir. Bu mektepteki baytarlık öğrencileri bir süre sonra ayrı bir binaya nakledilmiştir. Böylece Mülkiye Baytar Mektebi müstakil olarak dört sınıfı bir arada öğrenim gören bir mektep olmuştur. Binası ilk olarak Cündi meydanında kiralanmıştır. 1309 yılından 1324 yılına kadar mektepten 204 kişi mezun olmuştur. 1921’de ise Askerî Baytar Mektebi ile Tatbikat-ı Baytariye Mektebi’nin, Ticaret ve Ziraat Nezareti’ne bağlı Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi’ne devredilmesi için kararname çıkarılmıştır. Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi ünvanı da “Baytar Mekteb-i Âlisi” ne çevrilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Baytar Mektebi, baytarlık, Osmanlı, eğitim

Abstract
Abstract The purpose of this study is to reveal the historical development of the School of Veterinary Civil Service and its contributions to the Turkish education system. In this study, the documents received from the Prime Ministry Ottoman Archive, education yearbooks and copyright works were used as the source. The historical method has been adopted as a method. Livestock is one of the major sources of living as The Ottoman Empire is an agricultural country. Although military veterinary school was opened for animal health, this could only meet the demands of the army. The School of Veterinary Civil Service was planned to meet the need of the Ottoman people having wide pastures for this aspect and Europeans also wanted the implementation of veterinary inspection procedure in the customs for animals to be imported by them. But it was decided that the first two years of the school opened in Medical School and the last two class in Halkalı School of Agriculture whose construction was about to be completed because and the economic difficulties of the country were not eligible to open a new school. Thus, the School of Veterinary Civil Service became a detached school in which four classes were studying together. The building was firstly hired in Cündi Maidan. 204 students graduated from the School of Veterinary Civil Service from 1309 to 1324. A decree was published about the transfer of Military Veterinary School and the School of Veterinary Application to the School of Veterinary Civil Service (Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi) depending on the Ministry of Commerce and Agriculture in 1921. The title of School of Veterinary Civil Service (Mülkiye Baytar Mekteb-i Alisi) was changed to Veterinary School (Baytar Mekteb-i Âlisi).

Keywords
Veterinary School, veterinary, Ottoman, education

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri