• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 72
  Bugün Toplam : 61
  Genel Toplam : 463875

Erzurum Valisi Vezir Süleyman Paşa'nın 1784 Erzincan Depremi Sonrası Yağmalanan Muhallefatı
(Governor of Erzurum Vezir Süleyman Pasha 1784 after that Erzincan Earthquake Looted the Muhallefat )

Yazar : Fatih ÇİÇEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 60
Sayfa : 413-440


Özet
Bu çalışmada Süleyman Paşanın kısa bir biyografisi, Erzincan depremi ve sonrasında paşanın terekesinin nasıl yağmalandığı ve Osmanlı devleti idarecilerinin yağmalanan terekeyi ne şekilde toplattığı incelenmiştir. İncelediğimiz muhallefat defteri 18. Yüzyıla ait olup 1784 senesinde Erzurum beylerbeyliğine tayin edilen Vezir Süleyman paşa, tayin olunduğu görev yerine giderken Erzincan’da bir müddet geçici olarak ikamet etmiştir. Paşa’nın Erzincan’daki geçici ikameti sırasında çok şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Süleyman Paşa ve maiyetinin çok büyük bir kısmı bu depremde vefat etmiştir. Erzincan Şehri ve Süleyman Paşaya ait tereke depremin ertesi günü şehirde ve şehir etrafındaki köylerden gelen bazı şahıslar ve birtakım aşiret mensupları tarafından yağmalanır.

Anahtar Kelimeler
Tereke, Yağma, Deprem, Muhallefat, Süleyman Paşa

Abstract
In this study, a short biography of Süleyman Pasha examined how the Ottoman state administrators gathered looting torture and how the plague of the pasha was looted after the Erzincan earthquake. Vezir Süleyman Pasha, who belonged to the 18th century and was appointed to Erzurum Beylerbeyliği in 1784, was temporarily resident in Erzincan while he was on his way to his assigned office During the temporary residence of Pasha in Erzincan, a very strong earthquake occurred. Süleyman Pasha and a great part of his family died in this earthquake. Erzincan City and Süleyman Pasha belong to Pasha, and the next day they are looted by some members and some tribal members coming from the villages around the city and the city.

Keywords
Heritage, Loop, Earthquake, Muhallefat, Süleyman Paşa

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri