• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 150
  Bugün Toplam : 99
  Genel Toplam : 483333

Bağdad’da İlhanlı Dönemi İdarecileri (1258-1280)
(Ilkhanid Period Governors in Baghdad (1258-1280) )

Yazar : Özkan DAYI    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 60
Sayfa : 391-412


Özet
İlhanlılar hâkim oldukları coğrafyalarda uyguladıkları yeni idari sistemlerle özellikle dikkat çekmektedirler. Bu yeni dönem tüm ülkede kuruluş aşamasında kendini daha çok hissettirmekteydi. Bu bağlamda Moğollar tarafından zapt edilen yeni bölgelere yapılan atamalar ile yöneticiler yoğun bir faaliyet içerisine girmişlerdir. Bu yeni idari kadro istilanın getirdiği yıkıcı sonuçları ortadan kaldırmak için büyük bir çaba sarf etmiştir. Bu dönemin bürokratları; gerek merkezi teşkilat içerisinde olsun, gerek taşra mekanizmasında olsun büyük yıkımın etkilerini ortadan kaldırmak ve ekonomik canlılığı yeniden sağlamak için uğraşmışlardır. Bu doğrultuda İlhanlı ülkesinin her yerine atanan idari kadrolar gibi Bağdad’a atanan yetkililerin de faaliyetleri reform niteliğindedir. Zira Bağdad 1258 tarihinde büyük bir felakete uğramıştı. Şehri yeniden mamur ve bayındır hale getirmek ise, istila sonrasında İlhanlı merkezinden şehre atanan kadroların en büyük ve sorunlu vazifesi haline gelmişti. Bu sebeple dönem içerisinde Bağdad şehrine tayin edilen devlet adamlarının siyasi faaliyetlerine ve çalışmalarına değinmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Moğol İstilası, Bayındırlık Faaliyetleri, İlhanlı İdari Kadrosu.

Abstract
Ilkhanids attract notice with their new administrative system practices in the geographies they rule. This new period was felt most in the foundation step across the country. In this context, appointments to new areas invaded by Mongols were intense. This new administrative staff worked hard in order to annihilate destructive results that the invasion had brought. Period’s bureaucrats either in central organisation or in provincial mechanism worked intensely in order to eradicate the effects of the great destruction and to reinstate the economic boom. In this respect as any administrative staff appointed to any part of Ilkhanid country, practices of officials appointed to Baghdad had characteristics of a reform. Because, Baghdad experienced a disaster in 1258. Getting the city prosperous and developed were the biggest and compulsory responsibilities of the staff appointed by Ilkhanid centre to the city after the invasion. For this reason, this paper attempts to touch upon the political practices and activities of the governors appointed to Baghdad city in the period.

Keywords
Mongol Invasion, Public Works, Ilkhanid Administrative Staff.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri