• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 51
  Bugün Toplam : 48
  Genel Toplam : 440901

Dede Korkut Boylarinin Halk Hikâyesi Şeklinde Tasnifi: Hüseyin Mehemmedhanî ve Eserleri
(The Classification of the Dede Korkut Stories in The Form of Folk Stories: Hüseyin Mehemmedhanî and His Works )

Yazar : Ali KAFKASYALI    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 62
Sayfa : 111-122


Özet
Dede Korkut Boylarının tamamı veya birkaçı, Türk dünyasının muhtelif yerlerinde bazı şairler tarafından halk şiiri veya modern şiir şeklinde nazma çekilmiştir. Türkiye'de şimdiye kadar boyların tamamı nazma çekilemezken İran Türk şairlerinden Sehend, on iki boyun tamamını modern şiir tarzında ve destan şeklinde nazma çekmiştir. Son yıllarda ise İran Türk şairlerinden Hüseyin Mehemmedhanî Güneyli, Dede Korkut Boylarının tamamını çağdaş halk hikâyesi tarzında tasnif etmiştir. Nesir kısımlarını âşıklık geleneğinin sözlü anlatım üslubunda; şiir kısımlarını da âşık şiirinin koşma ve geraylı türlerinde yazmıştır. Bu çalışma ile Dede Korkut Boyları, Kerem ile Aslı, Kaçak Nebi, Köroğlu hikâyeleri gibi âşıkların halk hikâyesi repertuarına girmiştir. Bazı Tebriz-Karadağ âşıkları düğün derneklerde halk hikâyesi olarak yorumlamaktadır. Muhammethanî, bu ve diğer çalışmaları ile hem halk edebiyatına yeni renkler kazandırmış hem de meydana getirdiği yeni bir özgün çalışma ile bu sahada uzmanlığını kanıtlamıştır.

Anahtar Kelimeler
Dede Korkut Boyları, halk hikâyesi, Muhammedhanî.

Abstract
The Dede Korkut Stories, either all or some of them, have been versified by various poets in different places of the Turkish world in the form of folk poetry or modern poetry. Although all of the stories (each called boy originally)have not yet been versified in Turkey, the Iranian-Turkish poet Sehend versified all of the 12 stories in the modern poetry style and in the epic form. In recent years, Hüseyin Mehemmedhani Güneyli, another representative of the Iranian-Turkish poets, classified all of the Dede Korkut Stories in the form of modern folk stories. He wrote the prosaic parts in the oral expression style of the ashiqtradition, and the poetic parts in the types of koshma and gerayli both belonging to the ashiq poetry as well.With this work, the Dede Korkut Stories have been included in the ashiqs’ repertoire of folk stories like Kerem&Asli, KaçakNebi and Köroğlu. Some ashiqs of Tabriz-Karadagh interpret them as folk stories in weddings and ceremonies. Muhammedhani, with this original and other works of his, has both introduced new tastes to the folk literature and proved his expertise in the field.

Keywords
Dede Korkut Stories, folk stories, Muhammedhani

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri