• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 57
  Bugün Toplam : 271
  Genel Toplam : 442693

Eli Bey Hüseyinzade’nin Edebi Dünyası
(Eli Bey Hüseyinzade’s Literary World )

Yazar : Sedat ADIGÜZEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 60
Sayfa : 155-166


Özet
“Bütün Türk dünyasının büyük mücahidi” olarak tarihteki yerini almış olan Eli Bey Hüseyinzade, yaşadığı dönemde önderlik ettiği Türk ittihadı hareketi ile Türk dünyasına çok büyük hizmetlerde bulunmuş bir mütefekkir, bilim adamı ve edebîyatçıdır. Fikrî ve ilmî dünyasının yanı sıra hem Azerbaycan hem de Türkiye’de yazdığı makaleler, şiirler, hikâyeler ve görev aldığı gazeteler ile edebîyat ve basın içinde önemli bir isim olmuştur. Azerbaycan’da maarifçilik hareketinin ve romantizmin öncülerinden biridir. Bu çalışmamızda Eli Bey Hüseyinzade’nin edebî yönünü özellikle de şiirlerinde işlediği vatan duygusunu ve hikâyelerinde ele aldığı konularla devrinin toplumsal ve siyasî konularla fikrî ve edebî dünyasının kesiştiği noktaları dikkatlere sunmaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler
Eli Bey Hüseyinzade, Ebdi Gılaf ve Mehfeze, Öksüz Yahud Son Buse, Azerbaycan,

Abstract
Eli Bey who is regarded as“the great mujahid of the whole Turkish world” in history is a thinker, scientist and literary man who served to Turkish world a lot with Turk union movement he pioneered in his time. Besides his intellectual and scientific world, he became an important name in literature and media with his articles, poems, stories he wrote both in Azerbaijan and Turkey and journals he worked for. He is one of the pioneers of educators’ movement and romanticism in Azerbaijan. In this study, we attempted to focus on Eli Bey Hüseyinzade’s literary side. We especially tried to scrutinise the common points where his intellectual and scientific world, his time’s social and political subjects he dealt in his stories, and patriotism in his poems meet.

Keywords
Eli Bey Hüseyinzade, Ebdi Gılaf ve Mefheze, Öksüz Yahud Son Buse, Azerbaijan

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri