• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 197
  Bugün Toplam : 190
  Genel Toplam : 373517

SİLAHÇI TAHSİN’İN GİRİD ADLI ESERİ HAKKINDA BİR İNCELEME
(A REVIEW OF HASAN TAHSİN’S GİRİD (CRETE) )

Yazar : Berna AKYÜZ SİZGEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 59
Sayfa : 201-227


Özet
Silahçı Tahsin olarak bilinen Hasan Tahsin (1883-1918) tarafından yazılmış olan Girid, önce Silah Gazetesinde tefrika edilmiş, 1326’da Selanik’de Asır Matbaası tarafından yayınlanmış bir tiyatro eseridir. Tiyatro türü ve İkinci Meşrutiyet dönemi edebiyatıyla ilgili çalışmalarda Osmanlıcılık düşüncesine bağlı eserler arasında değerlendirilen eserle ilgili geniş bir çalışma bulunmadığı gibi, eserin Latin alfabesine aktarımı da mevcut değildir. Girid, İttihat ve Terakki Komitesi yanlılığı, İkinci Abdülhamid eleştirisi ve Osmanlıcılık vurgusu gibi yönleriyle Silahçı Tahsin’in düşünce yapısını yansıtırken; epik ve lirik söylemi birleştiren üslubuyla da, yazarın ateşli kişilik yapısını yansıtır. Teknik anlamda çeşitli kusurlar içeren eser, yazarın başlangıçta belirttiği üzere, Girit adasındaki Müslüman Türk halkın sürdürdüğü elim hayatın yansıtılması ve onların gördüğü zulüm nedeniyle vicdanlarda oluşan yaranın bir kez daha kanatılması amacıyla kaleme alınmıştır. Çalışmanın Giriş kısmında Osmanlıcılık düşüncesi ile ilgili genel bilgi verilmiştir. Çalışmanın Gelişme kısmında önce Silahçı Tahsin’in yaşam öyküsüne yer verilmiştir. Ardından Girid, kimliği, dış yapısı, türü, biçimi, muhtevası, olay dizisi, kişi kadrosu, zaman, mekân, konuşma örgüsü alt başlıkları ile ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu incelemede eserin bir tiyatro metni olduğu göz ardı edilmemiştir. Sonuç kısmında ise, ulaşılan veriler öz biçimde ifade edilmiş ve çalışmanın Türk tiyatro edebiyatı tarihine, Osmanlıcılık düşüncesinin edebiyatımıza yansımalarının tespitine ve Girit meselesi ile ilgili çalışmalara katkı sunacağı belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Girid, Silahçı Tahsin, Osmanlıcılık, İkinci Meşrutiyet Dönemi Tiyatrosu

Abstract
Written by Hasan Tahsin (1883-1918), Girid (Crete) is a theatre work firstly serialized in Silah newspaper and then published by Asır Matbaası (Asır Printing House) in Thessaloniki in 1326. There is no extensive study of this work, which is regarded as a work treating the idea of Ottomanism in studies on theatre and literature in the Second Constitutionalist Period. There is even no Latinized version of it. Girid reflects the thoughts of Hasan Tahsin with its support for Committee of Union and Progress, criticism of Abdul Hamid II, and emphasis on Ottomanism. With its style combining epic and lyric features, it represents the passionate personality of the author. Involving some technical faults, the work was written to manifest the painful life led by Muslim Turks on Crete and make everybody have the cruelty suffered by Muslim Turks there on their conscience, as stated by the author in the beginning. In this study, general information is provided about the idea of Ottomanism in the introduction. Then the biography of Hasan Tahsin is provided. After that, Girid is examined in detail under the sub-titles of identity, external structure, type, form, content, plot, characters, time, place, and speech plot. The study does not ignore that the work is a theatre text. In the conclusion, the obtained data are presented concisely, and the contributions of the study to the Turkish drama history, determination of the reflections of Ottomanism on Turkish literature, and research on Cretan issue are indicated.

Keywords
Girid, Hasan Tahsin, Ottomanism, Theater in the Second Constitutionalist Period

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri