• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 212
    Bugün Toplam : 94
    Genel Toplam : 574167

MEHMET MÜEZZİNOVİÇ’İN KAYITLARINA GÖRE BOSNALI MEYLÎ’NİN TARİH MANZUMELERİ
(BOSNIAN MEYLI’S HISTORY EPIGRAPHS ACCORDING TO MEHMET MÜEZZİNOVİÇ’S RECORDS )

Yazar : Lokman TURAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 59
Sayfa : 15-40


Özet
Mehmet Müezzinoviç, 29 Temmuz 1913’te Bosna’da dünyaya gelmiştir. Dinî eğitim dışında özel hocalardan Türkçe, Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Bosna’da muhtelif görevler yapan araştırmacı, Osmanlı epigrafi ekolünün tek temsilcisi olarak kabul edilir. Onun üç ciltlik eseri Islamska Epigrafika u Bosni i Hercegovini adlı eseri bu konudaki haklı şöhretinin en önemli kanıtıdır. Eserin I. Cildi Saraybosna’daki kitabeleri içerir. II. Ciltte Doğu ve Orta Bosna’ya ait İslami epigrafi çalışmaları yer almıştır. III. Ciltte ise Batı Bosna ve Hersek bölgelerindeki kitabelere yer verilmiştir. Kitapta 1500 civarındaki kitabenin Osmanlı Türkçesi ile asılları ve Boşnakça çevirileri, 1800’e yakın kitabenin de kısmen orijinalleri ve çevirileri yer alır. Bu çalışmada, Müezzinoviç'in adı geçen eserindeki Meylî Derviş Mehmed Gürânî'ye ait Arap harfli tarih manzumeleri hakkındaki düşüncelerimiz okuyucuyla paylaşılacak ve Meylî'nin kitabelerde bulunan tarih manzumelerinin metni aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Müzzinoviç, epigrafi, Meylî, tarih manzumeleri, Bosna, Osmanlı, kitabe

Abstract
Mehmet Müezzinovic was born in Bosnia on julay 29, 1913. In addition to religious education, he learned Turkish, Arabic and Farsi from private teachers. The researcher who performs various duties in Bosnia is considered as the sole representative of the Ottoman epigraphic school. His work named Islamska Epigrafika u Bosni i Hercegovini, composed of three volumes, is the most important proof of his proper fame on this subject. The first volume of the work contains epigraphs in Sarajevo. The second volume contains Islamic epigraphic studies of Eastern and Central Bosnia. The third volume includes epigraphs in the Western Bosnia and Herzegovina territories. The book includes original forms in Ottoman Turkish and Bosnian translations of about 1500 epigraphs and it also includes partly originals and translations of nearly 1800 epigraphs. In this study we will share our thoughts about Meylî Derviş Mehmed Gürânî's history poems written in Arabic alphabet in Müezzinovic’s mentioned work with reader and text of Meyli’s history poems in epigraphs will be conveyed.

Keywords
Muezzinovic, epigrafi, Meyli, history poems, Bosnia, Ottoman, inscription

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri