• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 121
  Bugün Toplam : 418
  Genel Toplam : 376806

Adlar ve Ad Verme Geleneği Üzerine Bir Araştırma: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği
(A Research on the Names and Tradition of Naming: The Sample of Karamanoğlu Mehmetbey University )

Yazar : İdris Nebi UYSAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 60
Sayfa : 687-704


Özet
Adlar kişileri anlatan birincil sözcüklerdir. Bunlar, yalnızca kişisel önem taşımazlar. Adlar üzerinden bir toplumun kültürünü öğrenmek, yaşadığı değişimleri takip etmek, bunları yorumlamak mümkündür. Bu çalışma; toplumundaki adlar ve ad verme geleneğinin durumu hakkında fikir edinmek, bu geleneğin yaşanan toplumsal ve kültürel değişmelerden ne ölçüde etkilendiğini anlayabilmek amacıyla yapılmıştır. Bunun için örneklem olarak seçilen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden 1270 öğrencinin görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmada anket tekniği kullanılmış, öğrencilere 13 soru yöneltilmiştir. Katılımcılarının %94’ü 1991-2000 doğumlu ve yarısı İç Anadolu kökenli olan anketin sonuçları şunlardır: Türkiye’de tek adlılık baskındır (%89). Türkiye’de yaygın olan geleneksel adlar bu özelliğini sürdürmekte; Alp, Deniz; Su, Yağmur gibi Türkçe adlar da yaygınlaşmaktadır. Çocuğa ad bulma ve koyma hakkını çekirdek aileye bırakma eğilimi yükselmektedir. Adların verilişinde anlam güzelliği ve dinî boyutun yanında popülerlik, farklılık gibi karşıt faktörler de etkilidir. Çocuğun yaşamasına, sonraki çocuğun cinsiyetini belirlemeye, yeni bir çocuğun istenmediğini bildirmeye, çocuğu korumaya yönelik ad verme anlayışı terk edilmekte, buna karşın çocuğun geleceğini belirleme amacı güden ad verme anlayışı güçlenmektedir. İki ad verme isteği de yaygınlaşmaktadır. Ön ad olarak Alp, Muhammet ve Ömer; Elif, Hira ikinci ad olarak Ali, Efe; Su ve özellikle Nur adları öne çıkmaktadır. Bu tercihler, toplumun içinden geçtiği siyasi ve sosyal şartlarla ilgili olmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Sözcükler: Adlar, Ad Verme Geleneği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi.

Abstract
Names are the primary words that tell people. They are not only of personal importance. It is possible to learn the culture of a society, to follow the changes of that society experienced, to interpret them over names. This work is done in order to get an idea about the names and the tradition of naming in the society, to understand the extent to which this tradition is influenced by experiencing social and cultural changes. For this; the opinions of 1270 students from Karamanoğlu Mehmetbey University, which is selected as the sample, were resorted. In this study, survey technique is used, 13 questions are asked to the students. The results of the survey, in which 94% of participants are born in 1991-2000 and half of them are from Central Anatolia, are: in Turkey, being single named is dominant (89%). The traditional names common in Turkey continue this feature, Turkish names such as Alp, Deniz, Su, Yağmur are also becoming widespread. There is a growing tendency to leave the right to find and give a name to the child to the nuclear family. In giving names, besides meaningfulness and religious dimension, opposing factors such as popularity and difference are also influential. The concept of naming the child to live of the child, to determine the sex of the next child, to report that a new child is not wanted, to protect the child are being abandoned, despite that, the understanding of naming whose purpose is to determine the future of the child is getting stronger. The demand for giving two names is also becoming widespread. As front name; Alp, Muhammed, Ömer, Elif and Hira, as second name; Ali, Efe, Su and Nur come forward. These preferences must be related to the political and social conditions through which the society passes.

Keywords
Key Words: Names, Tradition of Naming, Karamanoğlu Mehmetbey University.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri