• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 183
    Bugün Toplam : 92
    Genel Toplam : 530654

Osmanlı Padişahlarının Yurt İçi Gezileri (Bir Kronoloji Denemesi)
(Domestic Excursions of Ottoman Sultans (A Chronologıcal Essay) )

Yazar : Mehmet MERCAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 60
Sayfa : 459-474


Özet
ÖZET Osmanlı Devleti’nin yönetimi altında bulunan topraklar üç kıtaya yayılmış ve geniş bir coğrafyada yer almaktaydı. Bu nedenle taşrada yaşayan halk ile hükümdar arasındaki ilişki sadece yazışmalarla sınırlı kalmıştır. Bu durum; taşradakiler ile yöneticiler arasındaki ilişkilerin yeterince gelişememesine sebep olmuş, halkın hükümdara ulaşmasını, hakkını aramasını, hükümdar-halk bütünleşmesini, âdil bir idarenin sağlanmasını güçleştirmiştir. Bu sebeple Osmanlı padişahları II. Mahmut’tan itibaren memleket gezilerine çıkmaya başlamışlardır. Osmanlı tarihinde ilk defa II. Mahmut, memleketin durumunu yakından görmek, halkın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve şikâyetlerini dinlemek için yurt içinde gezilere çıkmıştır. Padişah bu geziler sırasında vatandaşların sıkıntılarını dinlemiş ve bunların halledilmesi için yetkililere gerekli emirleri vermiştir. Ayrıca yerleşim yerlerinde bulunan, başarılı askerî ve mülki erkânı huzuruna kabul ederek taltif etmiştir. II. Mahmut’tan sonra hemen bütün Osmanlı padişahları yurt içi gezilere çıkmışlardır. Eldeki yazıda bu geziler kronolojik olarak ele alınarak bunların değerlendirmesi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler
II. Mahmud, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz, II. Abdülhamid, V. Mehmed Reşad, seyahat.

Abstract
DOMESTIC EXCURSIONS OF OTTOMAN SULTANS (A CHRONOLOGICAL ESSAY) ABSTRACT The territories under the rule of the Ottoman State extended to three continents and covered a vast geography. Therefore, the relationship between public communities living in the back country and Sultans were limited with correspondence only. So, the relationships between public communities living in the back country and rulers did not develop sufficiently and it became difficult for the public to access their ruler, seek their rights, and enjoy a union with the administration and a fair management. Beginning with Mahmud II, however, Ottoman Sultans began to make excursions across the country. Mahmud II, for the first time in the Ottoman history, made domestic excursions to be able to observe the situation in the country in person, determine the needs of local communities in place, and listen to their complaints. During these travels, the Sultan listened to the problems of his citizens and gave orders to officials for resolving such problems. Besides, he received successful local military and administrative dignitaries and rewarded them. Following Mahmud II, all the Ottoman Sultans made such domestic excursions. The current essay discusses and assesses these excursions chronologically.

Keywords
Mahmud II, Abdülmecid I, Abdülaziz I, Abdul Hamid II, Mehmed V, excursion.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri