• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 137
  Bugün Toplam : 458
  Genel Toplam : 376846

Çeviri Göstergebilimi Yöntemiyle Buket Uzuner’in İstanbullular Romanı Çevirileri Üzerine Bir İnceleme
(A Study on the Translations of the Novel’ Istanbullular’ by Buket Uzuner with Translation Semiotics )

Yazar : Naciye SAĞLAM    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 60
Sayfa : 283-294


Özet
Günümüzde çeviri eylemi çoklu bir değişkene vurgu yapan bir eylemken, çeviribilimde de bu çoklu değişkenler bütününü kapsayacak bir çeviribilim kuramı ihtiyacı her geçen gün daha çok hissedilmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişen ‘metin’ tanımı; yazılı göstergelerin yanı sıra sesli, görsel, işitsel, hareketli birçok göstergeyi barındırmaktadır. Günümüze dek ortaya konan ve çoğunlukla yazılı metin çevirileri ile ilgili bakış açılarına son dönemlerde tüm göstergeleri kapsayacak bakış açıları da eklenmektedir. Bu alanda çalışma yapan araştırmacıların çoğunluğunun göstergebilim araştırmacıları olduğunu söylemek yanlış olmaz. Önde gelen isimler Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Pierce, Umberto Eco, Jean Claude Coquet, Dinda Gorlee gibi araştırmacılardır. Ubaldo Stecconi, ismi geçen araştırmacıların çalışmalarından etkilenerek göstergebilimin çeviribilim için uygunluğunu savunan ve tüm göstergeler arası çeviri etkinliğini kapsayan bir model ortaya koymaktadır. Bu çalışma, Ubaldo Stecconi’nin modeli çerçevesinde Türk edebiyat çoğul dizgesinde önemli bir yere sahip yazarlardan Buket Uzuner’in İstanbullular isimli romanı ve Istanbullu ismiyle yayımlanan İngilizce çevirisi nin yanı sıra aynı romanın Türkçe çizgi romanı ve İngilizce çevirisi olan Istanbulians isimli çizgi romanı incelemeyi amaçlamaktadır. Bu inceleme öncelikle asıl metinler yani İstanbullular romanı ve Kenneth J. Dakan tarafından çevrilen İngilizcesi üzerinden; ardından çizgi roman kitaplar arasındaki çeviri düzeyinde ve son olarak göstergeler arası, metnin çizgi romana aktarımındaki çeviri eylemi düzeyinde işlenecektir.

Anahtar Kelimeler
Çeviri, gösterge, çeviri göstergebilimi, kaynak metin, erek metin, göstergeler arası çeviri, Buket Uzuner

Abstract
In today’s world, while translation is an act that underlines multi-variables, each day the necessity for a general translation theory covering all variables is becoming greater. The definition of ‘text’ changed with the technological developments now encompasses several signs including visual, audio and animated ones. Recently, new perspectives are being added to cover the study of all kinds of signs. It wouldn’t be wrong to claim that the scholars studying in this area are mostly semioticians. The pioneers can be named as Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Pierce, Umberto Eco, Jean Claude Coquet, and Dinda Gorlee. Influenced by these semioticians, a semiotician and a translation scholar Ubaldo Stecconi puts forward a model covering the study of all kinds of signs with the aim of demonstrating the convenience of semiotics to translation. This study aims to evaluate the the translations of the book Istanbullular by Buket Uzuner, an important figure in Turkish literary polysystem. The translations include the translation done by Kenneth J. Dakan, the Turkish comic book version of Istanbullular and the English comic book version; The Istanbulians. The evaluation will take place on three levels, between the novel and the translation by K. J. Dakan, between the Turkish and English comic books and the translation of the novel into comic books on intersemiotic level

Keywords
translation, sign, translation semiotics, source text, target text, intersemiotic translation, Buket

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri