• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 106
  Bugün Toplam : 146
  Genel Toplam : 396774

SABAHATTİN ALİ’NİN KUYUCAKLI YUSUF ADLI ROMANINDA YAPI ve İŞLEV BAKIMINDAN TASVİR/BETİMLEME EYLEMLERİ
(DESCRIPTION/ DEPICTION IN THE NOVEL OF KOYUCAKLI YUSUF WRITTEN BY SABAHATTİN ALİ IN TERMS OF STRUCTURE AND FUNCTION )

Yazar : Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU  ; Tuğba KARAKAYALI  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 59
Sayfa : 315-344


Özet
İlgili alan yazında işlevleri genellikle biçimsel/geleneksel dil bilgisi anlayışı ile belirlenen dil bilgisel biçimlerden biri de tasvir/betimleme eylemleridir. Ancak bu bakış açısıyla yapılan çalışmalarda tasvir /betimleme eylemlerinin işlevlerinin tam olarak belirlenmediği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf adlı romanındaki tasvir eylemlerini yapıları ve işlevleri bakımından işlevsel dil bilgisi yaklaşımı ile betimlemektir. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Sabahattin Ali’nin diğer eserleri arasından seçkisiz örnekleme ile seçilen eserin incelenmesinde veri analiz tekniklerinden betimsel analiz uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda bil-, ver-, dur-, gel-, git-, gör-, kal-, koy- ve yaz- yardımcı eylemlerinin esas eyleme alan yazında belirtilen işlevlerinden farklı anlam özellikleri kattığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Birleşik eylem, tasvir eylemleri, işlevsel dil bilgisi, yapı, işlev.

Abstract
One of the grammatical style which is determined with stylistic/traditional grammar, is the verb (action) of description/depiction. But it is seen that the functions of description/depiction actions is not determined in the studies which are done with this perspective. The aim of this study is to determine description actions with functional grammar approach in terms of structures and functions. In the study, document analysing is used as the method of data acquisition. Descriptive analysis which is one of the data analysis methods , is applied in the study which is chosen with random sampling between works of Sabahattin Ali. In the result of this study, it is seen that verbal auxiliary ver-(to give), dur- (to stop), gel-(to come), git-(to go), kal- (to stay), koy- (to put) and yaz-(to write) added different functions to main verb (action) in the body of literature.

Keywords
Compound verb, verbs of description, functional grammar, structure, function

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri