• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 123
  Bugün Toplam : 101
  Genel Toplam : 374802

Seyf-i Sarāyî’nin Gülistan Tercümesinde Fiilden Fiil Yapımı
(At Seyf-i Sarâyî’s translation of Gülistan, The Verb Construction of the Verb )

Yazar : Ümit Özgür DEMİRCİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 63
Sayfa : 187-226


Özet
Türk yazı dili 8. yüzyılda yazılan Orhon Yazıtları ile başlar, Eski Türkçe adını verdiğimiz bu dönemde Köktürk lehçesi, Eski Kırgız lehçesi ve Eski Uygur lehçeleri edebi dil olarak karşımıza çıkmaktadır. 10. Yüzyılın sonuna kadar devam eden Eski Türkçe, 11. Yüzyılda yerini Karahanlı lehçesine bırakmıştır. 13. Yüzyılın başında Türk dili iki farklı coğrafyada yazı dili olarak karşımıza çıkmaktadır. Batıda Batı Türkçesi adı verilen Oğuzca, Doğuda ise Kuzey-Doğu Türkçesi adı verilen Harezm ve Kıpçak lehçeleri görülmektedir. Gülistan Tercümesi, 14. yüzyılda Seyf-i Sarâyî tarafından Kıpçak lehçesine tercüme edilmiştir. Sa’di’nin Bostan isimli eseri ile birlikte dünya klasikleri arasına giren eser, dünyada pek çok dile tercüme edilmiştir. Gülistan Tercümesi, Ali Fehmi Karamanlıoğlu tarafından giriş, metin ve dizin olmak üzere neşredilmiştir. Çalışmamız ilgili neşre dayanmaktadır, bu neşirdeki fiilden türemiş fiiller tespit edilmiş, tespit edilen fiillerin anlamları, kökenleri ve örnekleri verilmiştir. Ayrıca bazı fiiller ile ilgili bazı değerlendirmeler de yapılmaya çalışılmıştır. Değerlendirmeler yapılırken EDPT, OTWF, DTS temel kaynaklar olarak seçilmiş, bunların yanında Eski Türkçede Fiiller adlı eser (Demirci 2016) ve Harezm Türkçesinde Fiiller (Toprak 2005) adlı eserler de yardımcı kaynaklar olarak kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Gülistan Tercümesi, fiil yapımı, fiilden türemiş fiiller, Sadi, Kıpçak lehçesi.

Abstract
Turkish written language 8. Century. Orhon Inscriptions begins with the century written in old Turkish, the name we gave during this period, the dialect of the Orkhon, old Uighur dialect as the literary language and the dialects of the former Kyrgyz emerges. 10. Continuing until the end of the century, old Turkish, 11. Century karakhanid dialect in the place has left. 13. At the beginning of the century in two different places in the Turkish language as the written language emerges. West Oghuz Turkic Turkic-called West, East and north-eastern dialects is observed in khwarezm and Kipchak Turkish called. Translation Of Gulistan, 14. century has been translated into the Kipchak dialect by Seyf-i Sarâyî. The work that goes along with the work of Bostan Sa’di named among world classics, it has been translated into many languages in the world. Translation Of Gulistan, Introduction by Ali fehmi Karamanlıoğlu, text, including index and was issued. Prose about our work, based on the identified verbs derived from verbs this in prose, the meanings of the verbs detected, origins, and examples are given. In addition, some verbs with some of the evaluations that were examined. when appraisals are made, EDPT, OTWF, and DTS selected as primary sources, in addition to these At Verb of Old Turkish and At Verbs of Horezm Turkish his work also were used as secondary sources.

Keywords
The translation of the Gulistan, verb, verbs derived from verbs, Sadi, Kipchak dialect.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri