• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabul Tarihleri

  Makale yoğunluğu nedeniyle yeni makaleler için yayın süreci bir yılı bulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 142
  Bugün Toplam : 278
  Genel Toplam : 307144

ON YEDİNCİ YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİNDEN AHMEDÎ ve ESERLERİ
(SEVENTEENTH CENTURY DIVAN POET AHMEDÎ AND HIS WORKS )

Yazar : Ahmet TOPAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 58
Sayfa : 77-105


Özet
Ahmedî, 17. yüzyıl şairlerindendir. İshak Hocası Ahmed Efendi adıyla şöhret bulmuş, Acem Ahmed Efendi diye de anılmıştır. Ünlü mutasavvıflardan Niyazî-i Mısrî’ye intisap etmiş, onun halifelerinden olmuştur. Çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır. Felsefe, astronomi, mantık, tefsir gibi ilim dallarıyla ilgili Arapça, Farsça ve Türkçe eserler kaleme almıştır. Türkçe şiirlerinde Ahmedî, Farsça şiirlerinde Hace mahlasını kullanmıştır. Edebî alandaki kudretini Vahdetnâme adlı mesnevisiyle göstermiştir. Bu makalede şairin hayatı ve tespit edilebilen eserleri hakkında bilgi verilerek edebî kişiliği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk Şiiri, İshak’s Hodha Ahmed Efendi, Vahdetnâme

Abstract
Ahmedî is one of seventeenth century poets. He is known as İshak’s Hodha Ahmed Efendi and appealed Ahmed Efendi. He initiated to famous mystic Niyazî-i Mısrî and became one of his caliphs. He teaches in different madrasa. He wrote many books in Arabic, Persian and Turkish about different science such as philosophy, astronomy, logic and hermeneutic. He used Ahmedî pseudonym in Turkish and Hace in Persian works. He showed his real ability in literature with his mesnevi Vahdetnâme. In this study we gave information about the poet’s literary character and his works which can be confirmed by us.

Keywords
Classical Turkish Poetry, İshak Hocası Ahmed Efendi, Vahdetnâme

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri