• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 78
  Bugün Toplam : 73
  Genel Toplam : 442850

Gürcistan’daki Türk Maddi-Kültürel Mirası Hakkında
(About the Turkish Material and Cultural Heritage in Georgia )

Yazar : Fahri HACILAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 50
Sayfa : 241-248


Özet
Gürcistan Türklerinin yerleşim bölgesini kapsayan arazilerde bulunan tarihi abideler (kaleler, camiler, mezar taşları, türbeler vb.) eskilerden günümüze bölgedeki Türk varlığına şahitlik eden kutsal mirastır. Dört yüzyıl Müslüman Emirliği'nin merkezi olmuş Gürcistan’ın başkenti Tiflis şehri yüzyıllarla bölgede hüküm etmiş Türk devletlerinin hâkimiyeti altında kalmıştır. Bu şehrin eski mahallelerindeki yapıların çoğunluğu doğu mimarisi üslubundadır. Dünyanın en eski yerleşim sitelerinden sayılan Dumanis Kalesi bölgesindeki ve Çelebiler mezarlığındaki koç heykelleri, Arapça yazılı kitabeler, türbeler ve diğer taş anıtlar Borçalı’nın zengin Türk-İslam maddi kültür örneklerindendirler. Borçalı-Karayazı anıtları Kafkasya’nın ilk Rusça yayın organı “Tiflisskiye Vedomosti” gazetesinin yazarlarının da dikkatini çekmiştir. Onların tanıtımında bu gazetenin sayfalarında yer alan tanıtım yazılarından Karayazı bozkırındakı Keşişdağ, Kür nehri üzerindeki Kırmızı köprü (Sınık köprü), Borçalı nehri yakınlarındaki Akcakale ve diğer abideler hakkında yazılar özel ilgi çekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Gürcistan, Türk, Kültürel Miras

Abstract
Turkish historical monuments (castles, mosques, tombstones gravestones, mausoleums, etc.) located in residential areas of Turks in Georgia are the sacred heritage that shows the Turkish presence in the region since ancient times to the present day. Being the center of Muslim emirate for 4 centuries, the capital of Georgia Tiflis remained under the rule of Turkish states for hundreds of years. Most of the buildings in old streets of the city are in eastern arcitectural style. Ram sculptures, inscriptions written in Arabic, tombs and other stone monuments in Chalabilar cemetery and in Dumanis tower, which is considered the world's most ancient settlement area, are examples of rich Turkish material culture in Borchali. Borchali-Karayazi monuments have also attracted the attention of authors of the first Russian-language press organ in Caucasus - “Tiflisskiye Vedomosti” newspaper. Their writings in introductory pages of this newspaper about monuments in Kesishdag in Karayazi plain, Red bridge (Broken Bridge) over the Kura River, Akchakala near the river Borchali and others are of special interest.

Keywords
Georgia, Turk, Cultural Heritage

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri