• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 68
  Bugün Toplam : 93
  Genel Toplam : 451021

XVII. Yüzyıl Osmanlı’da İktidar-Bilim İlişkisi
(The Relationship between Power and Science in the Ottoman State in XVII Century )

Yazar : Cüneyt COŞKUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 50
Sayfa : 229-240


Özet
Bu çalışmada, Osmanlı’da XVII. yüzyıl iktidar-bilim münasebetleri ele alınmaktadır. XVII. yüzyıl Osmanlı Dünyası, klasik ve modernleşme süreçlerinin anlaşılıp anlamlandırılmasında merkezi bir dönem özelliğine sahiptir. Bu dönem, Osmanlı düşünce hayatındaki çatışmaların, siyasal rejimdeki aksaklıkların başlamasıyla beraber görülen ilk ciddi kıvılcımları içinde barındırır. Söz konusu çatışmalar ve aksaklıklar, geçmişten hareket eden ve bugünde anlam bulan gelenek olgusunun sendelediğini gösteren işaretlerdir. Kaldı ki Osmanlı’da XVII. yüzyılın ayırıcı özelliği, hem siyasal rejimdeki hem de düşünce hayatındaki hâkim geleneksel kurgulamanın kırılmaya başladığı dönem olmasında gizlidir. İktidar-bilim ilişkisi bağlamında gizliliğin dikkate değer yönü ise ön dönemlerdeki Nizam-ı Âlem ideolojisindeki katı yapının öncelikli olarak siyasi ve askeri nedenlerle zafiyete uğramaya başladığı; bilim ve düşünce sahasındaki yeni çehrenin bu zafiyetler bağlamında yapısal bir dönüşüme uğradığıdır. Dolayısıyla XVII. yüzyıl Osmanlı’da iktidar-bilim ilişkisi, bu değişim bağlamında, sonraki dönemlere ön ayak olacak şekilde değerlendirilmelidir. Bu çalışmanın temel amacı da tarihsel süreç içerisinde değişen siyasi, askeri, bilimsel, düşünsel vb. sahaları, dünya siyasetindeki konjonktürel yapıyı dikkate alarak değerlendirmek ve buna bağlı olarak bilim-düşünce etkinliklerini siyasi, hukuki, toplumsal, ekonomik ve kültürel yapı bağlamında irdelemektir.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, iktidar, bilim, hukuk, ekonomi, kültür, toplum

Abstract
This study deals with the relation between power and science in the 17th Century Ottoman Empire. The 17th Century Ottoman World has the characteristics of a pivotal period for conventional and modernization processes to be understood and interpreted. This period involves the first flames which burst out with conflicts in Ottoman thought and disruptions in political regime. These conflicts and disruptions are the first signs which show the malfunction of traditional phenomenon that is shaped in the past and reaches its significance at the present time. Moreover, distinctive feature of the 17th Century in Ottoman Empire lurks in its being the breaking point for traditional construction in both political regime and thought. Another remarkable point for secrecy in terms of power and science relation is that rigid ideology of state order is weakened by political and military reasons at first and then science and thinking undergo a structural change related to this weakness. Therefore, power and science relation in the 17thCentury Ottoman Empire should be evaluated as an avant-garde to the next ages. The main purpose of this study is to evaluate political, military, scientific, and intellectual areas which change in historical process by considering thestructure in the world politics; and to scrutinize science and thought activities within the context of political, judiciary, economic and cultural structure.

Keywords
Ottoman Empire, power, science, law, economy, culture, society

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri