• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 145
  Bugün Toplam : 157
  Genel Toplam : 396618

Orta Çağ’da Herât Bölgesinde Tarım, Tarımsal Sulama ve Sulama Hukuku
(In the Middle Ages, Agriculture, Agricultural Irrigation and Irrigation Law in Herat )

Yazar : Mustafa ŞAHİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 50
Sayfa : 205-218


Özet
Makedonyalı Büyük İskender zamanından beri önemli bir yerleşim yeri olan Herât Şehri aynı isimle anılan bölgeye de adını vermiştir. Bulunduğu yer itibarıyla Hindistan’ın anahtarı konumunda olan ve İran, Afganistan ve Türk ülkeleri arasında önemli bir yerdeki bölge verimli toprakları nedeniyle tarımın insanların temel geçim kaynağı olduğu bir yerdir. Orta Çağ’da, bölgede temel besin maddesi olarak buğday yetiştirilmekteyse de sulu tarım da oldukça ileri bir düzeyde olup, kavun, üzüm, vişne ve karpuz başta olmak üzere çok çeşitli ürünler de yetiştirilmekteydi. Karasal iklimin yumuşak bir şekilde görüldüğü bölgede bu iklim tipi zaman zaman kararsızlık göstermektedir. Bu nedenle tarımsal sulama oldukça önemlidir. Herât Nehri (Heri-rûd), Hilmend Nehri ve Ceyhun Nehri’nin kolları bölgeye âdeta hayat vermektedir. Tarımda sulama için belirtilen nehirlere bağlı olarak sulama kanalları açılmış ve arazide böylelikle sulu tarım yapılır olmuştur. Geniş bir alanın sulanması dolayısıyla burada Horasan’ın diğer yerlerinde olduğu gibi çok eski tarihlerden itibaren bir sulama hukuku oluşturulmuş, sulama işleri belli bir düzene oturtulmuştur. Bölgeye hâkim olan yöneticiler de halkın refah düzeyinin artırılması için eski sulama kanallarının tamiri yanında yenilerini de açmışlardır. Moğollar ve Timurlular zamanında kanalların yapımı ve ıslahı daha da ileri düzeye çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Orta Çağ, Herât Bölgesi, tarım, sulama kanalı, su bölüştürme hukuku

Abstract
The city of Herât which is an important settlement from the time of Macedonian Great Alexander region gave the name to the area referred to the same name. By its location, the area which is in the switch position of India and has an important position among the countries such as Iran, Afghanistan and Turk Countries, due to the fertile lands, agriculture is place where people’s main source of income. In the Middle Ages, although wheat was grown as a basic nutrient, irrigated agriculture was a high level one. Various products were grown especially such as melons, grapes, cherries and watermelons. Continental climate in the region shown in the figure a soft, this climate typ shows instability from time to time. Because of this reason, irrigated agriculture was made in the land. For irrigation in agriculture, depending on the rivers, irrigation canals were opened so that irrigated agriculture, was made in the land. Because of the irrigation of large area, here as in other parts of Khorasan had been created an irrigation law since the ancient times thus irrigation Works put on creatin order. Executives who dominate the region new ones have opened alongside old irrigation channels for increasing the welfare of the people. Construction and improvement of channels were even more advanced level in the Mongols and Timurids time.

Keywords
Medieval, Herât Region, agriculture, irrigation canals, water allocation law.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri