• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 103
  Bugün Toplam : 79
  Genel Toplam : 375856

Türk Halk Bilgisi Derneği Tarafından Yayımlanan Halk Bilgisi Haberleri Dergisi Hakkında Kısa Bir Değerlendirme
(Turkish Folklore Association and Folklore News Magazine )

Yazar : Ayşe TURAN KARABULUT    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 50
Sayfa : 137-144


Özet
Anadolu Halk Bilgisi Derneği Ziyaeddin Fahri’nin (Fındıkoğlu) öncülüğünde 1 Kasım 1927’de kurulmuştur. Amacı Türk folklor çalışmalarını bilimsel bir zemine oturtmaya çalışmaktır. 18 Mart 1928’de adı ‚Türk Halk Bilgisi Derneği? olarak değiştirilen derneğin en önemli faaliyeti 1929’dan itibaren çıkarmaya başladığı ‚Halk Bilgisi Haberleri? adındaki dergidir. Genellikle derleme faaliyetlerini içeren dergi, 124 sayı çıkarılmıştır. Derginin ilk sayılarının son sayfalarında yer alan ‚Haberler? bölümünde ülkemizdeki ve yabancı uluslardaki faaliyetlere yer verilmiştir. Dergide en fazla yazısı olan Mehmet Halit Bayrı’dır. Dergide konu olarak halk hayatı, halk hekimliği, halk inançları ve âdetleri, halk musikisi, halk oyunları ve dansları, halk edebiyatı ürünleri, halk tiyatrosu, halk sanat ve zanaatları, çocuk oyunları, halk eğlenceleri gibi konulara değinilmiştir. Ayrıca Halk Bilgisi Derneği’ne ait yazılar ile kitap tanıtma yazıları da vardır. Dergide en fazla üzerinde durulan konu halk edebiyatı ürünlerine ait yazılardır. Dergi Türkiye’de kayda değer bir folklor potansiyeli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Folklor, Türk Halk Bilgisi Derneği, Halk Bilgisi Haberleri Dergisi

Abstract
Anatolian Folklore Associaton was founded on 1st November 1927 in pioneer of Ziyaeddin Fahri [Fındıkoğlu]. The aim (purpose) of the association was to put the Turkish Folklore Studies into an academic orbit. The most important activity of the association, which was renamed ‚Turkish Folklore Association? on 18th March 1928, was publishing a magazine called ‚Folklore News? from 1928. The magazine which included collected activities was pressed 124 times. In ‚News? part ın the last pages of the first press, the activities in our country and foreign countries is touched on. Mehmet Halit Bayrı was the writer whos studies are pressed the most. In that magazine, public life-style, herbalism, the belief and behavior of the public, folk music, folk dances, folklore studies, folk theatre, art, plays for children, entertainments, are mentioned. Besides these, there are some articles and introductive texts of boks of Folkllore Association. The most mentioned subjects are writings of folklore. The magazine shows that there is a substantial folklore potention.

Keywords
Folklore, Turkish Folklore Association Folklore News Magazine

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri