• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 72
  Bugün Toplam : 61
  Genel Toplam : 463875

Kadınların İtiraf Vasıtası Olarak Mektup Hikâyeler -Tanzimat’tan Cumhuriyet’e-
(Letter Stories as Means of Confession of Women -Fromthe Reform to the Republic- )

Yazar : Betül COŞKUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 50
Sayfa : 119-136


Özet
Mektup hikâye, Tanzimat’tan sonra edebiyatımızda özellikle kadın yazarların itibar ettikleri bir türdür. Hikâye içinde kullanılan mektup anlatıcı ile yazarı ayrıştırdığından kadının iç dünyasını daha samimi bir şekilde ortaya koymasına imkân sağlar. Cumhuriyet’e kadarki Osmanlı kadınının modernleşme sürecinde mecmualarda yayımlanan mektup hikâyelerin önemli bir yeri vardır. Çoğu kadın adıyla yayımlanan bu hikâyeler modernleşen Osmanlı kadının aile, eğitim durumuna, sosyal ve kültürel hayatına ışık tutar. Mektup hikâyelerin çoğunda mesele kadın etrafında döner ve Modernite ile gelenek arasında, değişen kadının problemleri ana mesele olarak karşımıza çıkar. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadarki süreçte Osmanlı’nın yaşadığı büyük siyasi hadiseler ise mektup hikâyelerin ilgi sahasına girmez. Hikâyelerde özel alandan kamusal alana çıkmaya başlayan kadına ideal mekân olarak ev için gösterilir. Kadının eğitimi ve aile içindeki görevleri bu hikâyelerin başlıca konusudur. Kadın, çocuk yetiştirmek ve evini idare edebilmek için eğitilmelidir. Osmanlı’da ‚yeni ve modern? bir toplum inşa etme sürecinde kadınlar kendilerine telkin edilen ‚mürebbi? rolünü benimserler.

Anahtar Kelimeler
Mektup hikâye, kadın modernleşmesi, Servet-i Fünun edebiyatı, milli edebiyat

Abstract
literature since the Reforms on which especially women authors rely. It paves the way for women to reflect their inner world in a more sincere way owing to the fact that it separates letter narrator used within the story and the author. During the modernization period of the Ottoman women until the period of the establishment of the Republic, letter stories published in the journals have a significant place. These stories, most of which were published with women names, sets light on the family condition, educational state, social and cultural life of the modernizing Ottoman women. In most of the letter stories, matters are centered on women and the problems of women, who change between Modernity and tradition, appear as the main issue. During the period from the Reforms to the Republic, great significant political events that the Ottomans undergone through do not fall within the area of interest of the letter stories. In the stories, ideal place is shown for the women who begin to go to public places from the private ones. Education of women and their duties at home are the main topics of these stories. Women must obtain education in order to bring up children and take care of the family. Women in the period of building ‚new and modern? society in the Ottoman, adopt the role of ‚governess?, which is suggested for them.

Keywords
Letter story, modernization of women, Servet-i Fünun (wealth of sciences) literature, national liter

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri