• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 240
    Bugün Toplam : 98
    Genel Toplam : 574171

ÖZNESİZ CÜMLELER ÜZERİNE
(ON SENTENCES WITHOUT SUBJECT )

Yazar : Turgut BAYDAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 59
Sayfa : 305-313


Özet
Türk dilinin üzerinde durulması gereken konularından biri de söz dizimidir. Çünkü söz dizimi bir tamlayan - tamlanan dili olan Türkçenin en önemli taraflarından biridir. Özne de Türk söz diziminin önemli bir unsurudur. Bugüne kadar özne üzerinde çeşitli çalışmalar yapılsa da sözde özneden, öznesiz cümlelere kadar araştırmacıların üzerinde hemfikir olamadıkları pek çok konu bulunmaktadır. Eldeki yazıda da Türk söz dizimindeki öznesiz cümleler ele alınacaktır. Bir cümlede çeşitli nedenlerden dolayı özne açıkça ifade edilmeyebilir. Bu, söz konusu cümlenin öznesiz olduğu anlamına gelmez. Türkçede bir cümlenin, yargının, hükmün nasıl oluştuğu bellidir. Bir cümleden, yargıdan, hükümden bahsediliyorsa zaten orada, bir kelime / kelime grubu şeklinde bulunsun ya da bulunmasın, doğrudan bir özne vardır demektir. Bu bakış açısıyla makalede öznesiz cümle / cümlelerin olup olamayacağı sorgulanacak ardından da Türk söz diziminde öznesiz cümlelerin olamayacağı ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Türk söz dizimi, cümle / yargı / hüküm, özne, öznesiz cümle(ler).

Abstract
Syntax one of the issues to be dealt with on the Turkish language. Because the syntax of a complement - completion language which is one of the most important aspects of Turkish. The subject is also an important element of the Turkish syntax. So far, several studies on the subject have been undertaken, the so-called subject, there are many issues they can not agree on the research until the sentence without subject . Sentences without subject in the present report will be discussed in Turkish syntax. Due to various reasons the subject in a sentence can be clearly defined. This does not mean that such a sentence is without subject. A sentence in Turkish, the judiciary, the verdict is clear how it is formed. From a sentence, the judiciary, if there is already talk of terms, words / phrases are found in the form of whether or not, it means there is a direct subject. In this perspective, the article without subject sentences / phrases then be queried whether there are will not be introduced in the Turkish syntax of the sentence without subject.

Keywords
Turkish syntax, sentence / judgment / provisions, subject, sentence(s) without subject.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri