• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 61
  Bugün Toplam : 151
  Genel Toplam : 406714

KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİNDEKİ ESKİ TÜRK KÜLTÜR VE UYGARLIĞI İLE İLGİLİ ESERLER ÜZERİNE
(ARTIFACTS OF EARLY TURKISH CULTURE AND CIVILIZATION AT KYRGYZ TURKISH MANAS UNIVERSITY )

Yazar : Cengiz ALYILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 57
Sayfa : 1493-1533


Özet
1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kısa sürede siyasi, ticari, askerî, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkiler kurulmuş; bu ilişkilerin en önemlisi de eğitim - öğretim alanında gerçekleştirilmiştir. Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi de iki kardeş ve dost devlet arasındaki ilişkilerin taçlandırılması amacıyla İzmir’de imzalanan eğitim ve kültür anlaşmaları çerçevesinde 30 Eylül 1995 tarihinde kurulmuş; 1997-1998 yılında da eğitim öğretime başlamıştır. Manas Üniversitesinin kuruluşunun üzerinden bugün itibarıyla 20 yıl geçmiş; üniversite fiziki yapısı, eğitim öğretim kalitesi, bilimsel ve akademik faaliyetleriyle Asya coğrafyasının parlayan yıldızı hâline gelmiştir. Bünyesinde 9 fakülte, 3 yüksekokul, 2 enstitü, 5 araştırma ve uygulama merkezi bulunan üniversiteden bugüne kadar binlerce öğrenci mezun olmuştur. Hâlen de 5000 civarında öğrencinin eğitim öğrenim gördüğü Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi, eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında bilimsel – akademik faaliyetlerin, dil, tarih, arkeoloji alanlarında araştırma ve incelemelerin de yapıldığı bir üniversitedir. Bu bağlamda üniversite bünyesinde bir müze (Arkeoloji - Etnografya Laboratuvarı Müzesi) oluşturulmuş; öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen bazı materyaller de bu müzeye taşınmıştır. Bu makalede önce Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi tanıtılmakta; sonra da üniversitede bulunan Eski Türk kültür ve uygarlık eserleri hakkında bilgi verilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi, Eski Türk kültür ve uygarlık eserleri, arkeoloji, etnografya, müze

Abstract
Political, commercial, military, social and cultural relationships were established in a short time between the Republic of Turkey and the Kyrgyz Republic which declared independence in 1991. The most important of these relationships were built up in education. Kyrgyz-Turkish Manas University was established on September 30, 1995 in order to crown relations between the two brotherly and friendly states within the framework of education and culture agreements signed in Izmir, and it started teaching in the 1997-1998 academic year. It has been 20 years since the establishment of Kyrgyz-Turkish Manas University which has become the rising star of the Asian region with its physical structure, academic quality, and scientific and academic activities. Thousands of students have so far graduated from the University which incorporates 9 faculties, 3 colleges, 2 institutes, and 5 research and application centers. Kyrgyz-Turkish Manas University at which around 5000 students today study is a university where scientific and academic activities, and research and studies in the field of language, history, and archeology have been undertaken in addition to educational activities. To this end, a museum (Archaeology-Museum of Ethnography Laboratory Museum) was created at the university; and a number of materials discovered as a result of surface explorations and excavations conducted by academicians and students were brought to this museum. The present paper first introduces Kyrgyz-Manas University and later provides information on former Turkish culture and civilization works at the University.

Keywords
Kyrgyz-Turkish Manas University, Former Turkish culture and civilization works, archeology, ethnogra

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri