• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabul Tarihleri

  Makale yoğunluğu nedeniyle yeni makaleler için yayın süreci bir yılı bulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 90
  Bugün Toplam : 197
  Genel Toplam : 340712

POMAK TÜRKLERİNİN “KİMLİK” MÜCADELESİ VE BULGARİSTAN KOMÜNİST PARTİSİNİN GİZLİ KARARLARI (1948 – 1984)
(THE IDENTITY STRUGGLE OF POMAK TURKS & SECRET DECISIONS OF THE BULGARIAN COMMUNIST PARTY (1948-1984) )

Yazar : İbrahim KAMİL    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 59
Sayfa : 435-477


Özet
Bugün Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya Devletlerinin sınırları içerisinde kalan Pomak Türkleri Kuman-Kıpçakların soyundandır. Rodoplar, Pirin ve Vardar Makedonyası olarak adlandırılan bölgelerde yaşamaktadırlar. Nüfusları ile ilgili kesin bilgiler olmamakla birlikte sadece Bulgaristan’da yaşayan Pomak Türklerinin sayısı 1989 verilerine göre 268.971 olarak tespit edilmiştir. Bu sayı Bulgaristan yönetimlerinin farklı yaklaşımları, Türkiye’ye yönelik yapılan göçler, doğum ve ölüm oranlarındaki sağlıksız bilgiler sebebiyle değişkenlik göstermektedir. Bulgaristan’daki Pomak Türkleri, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Balkanların Rus orduları tarafından işgal edilmesi sonucu baskı ve zulümlere maruz kalmışlar, 1912-1913 Balkan Savaşlarında zorla Hristiyanlaştırılmak istenmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki Soğuk Savaş yıllarında Pomak Türklerine yönelik aynı politikalar devam etmiş, bu defa Bulgaristan Komünist Partisinin “tek milletli sosyalist toplum” yaratma operasyonu ile karşılaşmışlardır. Bu çalışmada Bulgaristan’daki Pomak Türklerinin uğradıkları baskılara değinilmiştir. Farklı siyasal rejimlerle yönetilse dahi Bulgaristan’ın ülkesindeki Müslüman-Türk azınlığı asimile etmek için ne gibi politikalar uyguladığı ve Komünist Partisinin ne gibi kararlar aldığı, arşiv belgelerine dayanılarak araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Pomak Türkleri, Bulgaristan, Asimilasyon, Bulgaristan Komünist Partisi, Kimlik.

Abstract
In today, Pomak Turks living inside the boundaries of Bulgaria, Greece and Macedonia are descendants of Kuman-Kipchak Turks. They live in the areas referred as the Rhodopes, Pirin and Vardar Macedonia. Although there is not certain information on the population of Pomak Turks, the number of Pomaks Turks living in Bulgaria is 268.971 according to the data in 1989. This number varies due to different approaches of Bulgarian governments as well as unhealthy information regarding migrations to Turkey and birth and death rates. Pomak Turks in Bulgaria have been subjected to oppression and persecution as a result of the invasion of the Balkans by Russian armies at the Russian-Turkish War of 1877-78 and they were forced to Christianize during the Balkan Wars of 1912-13.The same policies towards Pomak Turks continued during the World War II and the following Cold War period, and this time, they encountered a process of creating “a socialist society with one nation” by the Bulgarian Communist Party. In this study, the oppressions suffered by the Pomak Turks in Bulgaria have been addressed. It was researched based on the archive documents that what kind of policies Bulgaria, even though ruled under different political regimes, implemented in order to assimilate Muslim Turkish minority and what kind of decisions the Bulgarian Communist Party made.

Keywords
Pomak Turks, Bulgaria, Assimilation, the Bulgarian Communist Party, Identity.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri