• Hızlı Erişim
  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 300
    Bugün Toplam : 97
    Genel Toplam : 574170

Mustafa Kemal'in Eğitim Hayatında Saklı Kalmış Bir Dönem: Mülâzım-ı Evvel Mustafa Kemal
(A Period Remained Hidden in Mustafa Kemal’s Education Life: Mülâzim-ı Evvel Mustafa Kemal )

Yazar : Zeynel LEVENT   - Müşerref AVCI  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 60
Sayfa : 513-534


Özet
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve aynı zamanda ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan birçok kitap ve makale yazılmıştır. Ancak bahse konu eserlerde, kendisinin çocukluk ve ergenlik dönemine ait bilgiler son derece kısıtlı ve çoğunlukla rivayet niteliğinde olup, daha ziyade askerlik hayatı ile Çanakkale Zaferi sonrasında yaşanılan gelişmelere yoğunlaşılmıştır. Bu çalışmaların genelinde Mustafa Kemal 1902’de Harp Okulu’ndan teğmen, 1905 yılında ise Harp Akademisi’nden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olur. Ama askeri hiyerarşi içinde bugün için “Üsteğmen” olarak bilinen o dönem ise “Mülâzım-ı Evvel” olarak anılan rütbeden genel itibariyle bahsedilmez. Bu çalışmada, Atatürk hakkında yapılan alışılagelmiş çalışmalardan farklı olarak, O’nun eğitim hayatının kısa tarihçesi ile askerlik hayatının gölgede kalmış bir dönemine ışık tutacak “Mülâzım-ı Evvel Mustafa Kemal” ele alınarak, literatürde eksik kalan kısmın tamamlanmasına katkıda bulunulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Mustafa Kemal [Atatürk], Harp Okulu, Harp Akademisi, Kurmay, Mülâzım-ı Evvel (Üsteğmen).

Abstract
Many books and articles were written about the life of Mustafa Kemal Atatürk, the founder and the first president of Turkish Republic. But in these works, informations about Atatürk’s childhood and teenage years are scarce and hearsay. These works focus more on his military life and event after Çanakkale war. In these books and articles Mustafa Kemal Atatürk graduates in 1902 from military school as second liteutenant and in 1905 from military college as staff captain. But none of these boks and articles mention the rank which is known today as “first lieutenant” which was known as “Mülazım-ı Evvel” in the past, in the military hierarchy. In this study which is different from the usual studies about Mustafa Kemal Atatürk, his “Mülazım-ı Evvel” years will be the main focus. A summary of his education life and part of his military life which is not talked much about will be told and hopefully, some of the missing parts about his life will completed.

Keywords
Mustafa Kemal [Atatürk], Military Schoool, Military Academy, Staff, Mülâzım-ı Evvel (First lieutenan

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri