• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 149
    Bugün Toplam : 38
    Genel Toplam : 281765

RUS VE TÜRK DİL DÜNYA GÖRÜŞÜNDE “DAĞ” KAVRAMI (KÜLTÜRDİLBİLİMSEL ANALİZ)
(CONCEPT OF “MOUNTAIN” IN THE LINGUISTIC VIEW OF THE RUSSIAN AND TURKISH WORLD (LINGUO-CULTUROGICAL ANALYSIS) )

Yazar : Hakan SARAÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 57
Sayfa : 1581-1598


Özet
20. yüzyılın sonlarından günümüze kadar dilbilim çalışmalarının ana konusu dil ve kültür etkileşim sorunlarının çözümü olmuştur. Bu problemlerin çözümünde dilbilimciler toplumların dil dünya görüşlerinde yer alan evrensel ya da ulusal-kültürel değer ve imgeleri incelemişlerdir. Bu çalışmada dağ kavramının Rus ve Türk halkı tarafından algılanma şekilleri ve bu algıların her iki toplumun diline yansıma şekilleri kültür-dilbilimsel analiz yöntemiyle aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Analiz materyallerini dağ sözcüğünü içeren Rusça ve Türkçe deyimler oluşturmaktadır. Dağ sözcüğünün bu deyimlerde sahip olduğu kültürel anlamlar ortaya çıkarılmakta ve betimlenmektedir. Bunun dışında, çalışmanın sonunda kültürler arası diyaloglarda her iki dil ve kültür taşıyıcıları arasında oluşabilecek olası iletişim sorunlarının önüne geçilmesi adına elde edilen sonuçlar değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Dil dünya görüşü, Kültür-dilbilimsel analiz, Rus dili, Türk dili, Kültürel anlam.

Abstract
From the end of the 20th century till today, the study subject of linguistics researchers has been solution of the language and culture interaction problems. For effectual and simple solutions, linguists have pursued a goal to research into universal and national-cultural values and images existing within the linguistic view of the World of

Keywords
Linguistic View of the World, Linguo-culturogical Analysis, Russian Language, Turkish Language, Cult

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri