• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Sayaç
  • Online Ziyaretçi : 518
    Bugün Toplam : 157
    Genel Toplam : 531445

Ötelerden Ötelere Çağrı: Kassandra Damgası Romanında Yapı ve İzlek
(The Cure from Further to Further: The Structure and Theme in Kassandra Damgası )

Yazar : Samet AZAP    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 50
Sayfa : 85-96


Özet
Sanat, realitenin görüngüsü olarak yazarın ruhsal dünyasının anlatı perspektifinde hayat bulmasıdır. Bırakılmışlık hissi veren kavramlar, sanat yapıtlarında yeniden anlam kazanır ve bireyin kendilik değerleri, sanat yapıtlarında yeniden anlamlandırılır. Kassandra Damgası romanı da bir kurgudan ibaret olmayıp felsefi bir doktrin özelliği taşır. Kassandra embriyosu keşfi, Cengiz Aytmatov tarafından çağına yapılan bir uyarıdır. Aytmatov çağın en büyük sorunu olan yabancılaşma, ahlaki yozlaşma ve varoluşçuluğun gizemli sayfalarına Kassandra Damgası romanında değinmiş, ontolojik olarak bireyin değil, dünyanın yeniden varoluş sancısına ayna tutmuştur. Bu çalışmada, zaman, mekân, kişiler ve olay örgüsü gibi unsurların değerlendirdiği yapısal ve izleksel yöntem kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sanat, Anlatı, Kassandra Damgası, Cengiz Aytmatov, ontolojik

Abstract
As the author of the spiritual world of the narrative art, reality that are indicator in the perspective of life discover. Do not leave gives you the feeling of concepts, art works and the i

Keywords
Art, Narrative, Kassandra Stamp, Chingiz Aitmatov, ontological

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri