• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 375
  Bugün Toplam : 155
  Genel Toplam : 408140

OSMANLI PEDAGOGLARINDA DİSİPLİN, ÖDÜL VE CEZA FİKİRLERİNE DAİR ÖRNEKLER
(EXAMPLES FOR THE THOUGHTS ON DISCIPLINE, REWARDS AND PUNISHMENTS OF THE OTTOMAN PEDAGOGS )

Yazar : Hamza ALTIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 57
Sayfa : 1869-1884


Özet
Bu çalışmada Osmanlı pedagoglarının disiplin, ödül ve cezaya dair fikirleri incelenmektedir. Osmanlı dönemi pedagogları yazdıkları pedagoji eserlerinde ve makalelerinde konuya çeşitli açılardan yaklaştılar. Eğitim hayatında okulda disiplini sağlama adına ceza ve ödüle yer verilmesi gerektiğini savundular. Eğitimde dayak ve şiddete kesinlikle karşı çıkan Abdullah Vehbi Bey, eğitimde ceza ve şiddet yerine tembih güzel muamelenin tercih edilmesi taraftarıydı. Zira ona göre öğrencilere ikincisi ile yaklaşmak her zaman daha çabuk sonuca götürebilirdi. Musa Kazım Bey’in eğitimde önem verdiği, öğretmenlerin bilmelerini gerekli gördüğü konulardan biri de “Mükâfat ve Mücazat” (Ödül ve ceza) meselesidir. Memlekette adil ve kadirşinas insanların çoğalmasını sağlamak için öğretmenler eğitim hayatında bu iki konuya önem vermelidirler. Öğretmen dersine çalışan okulun kurallarına uyan öğrencileri taltif etmeli, bunun aksi yönde hareket eden öğrencileri de cezalandırmalıdır. Süleyman Paşazade Sami Bey’in düşüncesine göre öğrencilerin her biri, doğal olarak, öğretmen tarafından sevilmek, takdir edilmek ve mükâfatlandırılmak isterler. Öğretmen, ders çalışana, hal ve hareketlerine dikkat eden öğrencilere iltifat ederse diğer öğrenciler arasında da bu iltifatlara layık olmak isteyenler olacaktır. Yalnız öğretmenin bu konuda dikkat etmesi gereken şey sadece başarılı öğrencileri değil bunun için çaba harcayan bütün öğrencileri taltif etmesidir. Sabri Cemil’in fikrince hakiki disiplin, disipline aykırı bir olay olamadan alınan tedbirlerle onu keşfetmek ve olay cereyan etmeden ortadan kaldırmaktır. Öğretmenlerin nüfuzunu kullandığı iyi bir okulda cezaya müracaat etmeye gerek kalmaz.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Eğitim, Öğrenci, Disiplin, Ödül, Ceza.

Abstract
Examples for the Thoughts on Discipline, Rewards and Punishments of the Ottoman Pedagogs In this present study, the thoughts on discipline, reward and punishment of Ottoman pedagog are examined. Ottoman pedagogs, in their works on pedagogy considered the problem in various perspectives. They defended the use of reward and punishment in education for keeping the discipline. Abdullah Vehbi who strictly opposed to beating and punishment in education, instead defended monition and compliments. Likewise, according to him reaching the students with the second method will always lead to result quicker. One of the issues that were Musa Kazım placed importance is also the reward and punishment. According to him, for increasing just and grateful people in the country, teachers must attach importance to these two issues. The teacher should reward the students who study their lessons and obey the rules of the school and punish those who act in opposite. Süleyman Paşazade Sami thought that each student naturally wants to be loved, appreciated and rewarded by the teacher. If the teacher compliments the students who study their lessons and be in good manners, the other students will also want to deserve these compliments. However, the teacher should be careful on not only reward the students who are good in lessons but also he should reward those who also work hard to achieve success. According to Sabri Cemil, real discipline is to take precautions before an action that is against the discipline and prevent it to happen. For a good school which teachers use their influence, there will be no need for use of punishment.

Keywords
Ottoman, Education, Student, Discipline, Reward, Punishment.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri